שלי לרה"מ נתניהו: "הכרז כבר עתה שישראל לא תסכים להעברת בעלות של חברת כי"ל לגורמים זרים. על ממשלה אחראית לדאוג להציל את ים המלח מפני ההרס המתמשך של פעילות הכרייה, ולהביא לשיתוף אזרחי ישראל ברווחי העתק המופקים ממשאביו"

6 בנובמבר, 2012

יחימוביץ' לרה"מ נתניהו: "הכרז כבר עתה שישראל לא תסכים להעברת בעלות של חברת כי"ל לגורמים זרים. על ממשלה אחראית לדאוג להציל את ים המלח מפני ההרס המתמשך של פעילות הכרייה, ולהביא לשיתוף אזרחי ישראל ברווחי העתק המופקים ממשאביו. עשה בדיוק מה שעשתה קנדה: מנעה מחברה אוסטרלית להשתלט על פוטאש הקנדית כדי להגן על אוצרותיה מהשתלטות זרה"

בעקבות פניית פוטאש קורפ הקנדית לממשלת ישראל בבקשה לקבל אישור לרכישת מלוא אחזקותיה של החברה לישראל בכי"ל, והסכמה עקרונית מצד נתניהו חרף הכחשות האוצר, יחימוביץ' קוראת לרה"מ להנחות את שר האוצר ואת מנהל רשות החברות הממשלתיות שלא לאפשר את העסקה. "העסקה תפגע בהכנסות המדינה מתמלוגי ים המלח. קידומה בעת בחירות הוא מחטף"

מתוך המכתב:

"ים המלח הוא משאב אסטרטגי מן המעלה הראשונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ואוצרות הטבע המופקים ממנו משמשים לייצור מוצרים חיוניים לפעילות סדירה של התעשייה הכימית הענפה שהתפתחה בארץ ולענף החקלאות. מדינת ישראל צריכה לעשות הכל על מנת שמשאב זה יישאר בבעלות ישראלית ולא יימכר לגורם זר אשר אין לו שום חובה להתחשב באינטרסים של מדינת ישראל והמשק הישראלי.

שנית, על אף הזינוק בביקוש העולמי לאשלג והעלייה התלולה במחירו, זוכים כיום אזרחי ישראל להנות מחלק זניח בלבד מרווחי העתק של חברת כי"ל. אם תימכר החברה לגורם זר, עלול כל נסיון להגדלת נתח המדינה מרווחי ים המלח להפוך משאלה כלכלית-לאומית לסוגיה גיאו-פוליטית רבת משמעות.

אדגיש ואומר כי גם גורמי המקצוע בישראל האמונים על ניהול נכסי המדינה מתנגדים לאישור העסקה המוצעת, בשל החשש מפגיעה בהכנסות המדינה מתמלוגים, וככל הנראה יש בסיס לחשדם זה. גובה התמלוגים אותם משלמת כי"ל מתוקף הסכם הזכיון נקבע על בסיס פרמטרים שונים, הנוגעים גם לתפוקת המפעל. שליטתה של חברת פוטאש קורפ בשוק האשלג העולמי מאפשרת לה לכאורה גמישות רבה בתפוקת המפעל וניהול המלאי באופן שיביא לתשלום תמלוגים נמוך יותר - גם על בסיס ההסדר הקיים.

מהתבטאויותיך בסוגיה זו משתמע כי על ממשלת ישראל לאשר את עסקת המכירה כחלק מהמאמץ להביא ארצה השקעות זרות. עם זאת, אבקש להביא לידיעתך כי אך לפני שנתיים דחתה ממשלת קנדה נסיון של חברת כרייה אוסטרלית להשתלט על חברת פוטאש קורפ עצמה, בעסקה שהיקפה נאמד בכ- 40 מיליארד דולר. זאת, בשל התנגדות הציבור הקנדי להשתלטות על משאבים לאומיים-אסטרטגיים של קנדה.

מעבר לכך, הנסיון בעולם מלמד כי כניסתן של חברות כריה ותאגידים זרים למדינות אחרות עלול להביא להחמרת הפגיעה בסביבה. ים המלח הוא אזור רגיש מבחינה סביבתית הסובל כבר היום מבעיות אקולוגיות משמעותיות וירידה מתמשכת במפלס המים. בשנים הקרובות צפויה כי"ל להתחיל בביצוע קציר למלח שהצטבר בבריכות האידוי שבחלקו הדרומי של ים-המלח, ויש חשש כי העברת הבעלות על כי"ל לחברה זרה תביא לעיכוב פרוייקט חיוני זה.

בהקשר זה יש לציין כי בשנה שעברה נכנסה חברת פוטאש קורפ ל- "רשימה השחורה" של קרן ההשקעות הלאומית לאוצרות הטבע של ממשלת נורבגיה. כמו כן, בשנה האחרונה נפתחו מחדש בבית משפט בארה"ב תביעות נגד חברת פוטאש קורפ וחברות נוספות בחשד להפרה של חוקי ההגבלים העסקיים ותיאום מחירים.
ולבסוף ברצוני להתייחס לעניין העיתוי. אין ספק שיש בעייתיות מוסרית בכך שהחלטה כה גורלית למשק הישראלי תתקבל בתקופת בחירות, בעודך מכהן כראש ממשלת מעבר. יהיה בכך טעם לפגם ויש להימנע בכל מחיר מקבלת החלטה כה רגישה בתקופה זו.

לחצו למכתב המלא