שלי על החשדות נגד דנקנר: "זהו יום שבו מתנוסס דגל שחור לא רק מעל להימורים הכפייתיים של דנקנר בכספי ציבור, אלא גם מעל לראשי שוק ההון ולרגולטורים שאמורים לפקח עליו"

28 בנובמבר, 2012

שלי אמרה בתגובה לחשדות נגד נוחי דנקנר: "זהו יום שבו מתנוסס דגל שחור לא רק מעל להימורים הכפייתיים של דנקנר בכספי ציבור, אלא גם  מעל לראשי שוק ההון ולרגולטורים שאמורים לפקח עליו. במשך שנים ארוכות, כולל בשנה האחרונה שבה היה ברור לחלוטין שדנקנר ואי.די.בי הם חדלי פירעון, המשיכו הבנקים והגופים המוסדיים להזרים כספי חוסכים ופנסיונרים לדנקנר, כשהם עושים זאת כטובה אישית עבורו, כאילו מדובר בכספם הפרטי. עכשיו מתברר, שהסיכוי שהבנקים והמוסדיים יראו בחזרה יותר מ- 20 מיליארד שקל חוב של דנקנר והפירמידה שיצר – הוא אפסי.

"שוק ההון וכל האשראי החוץ בנקאי התנהלו כשטח הפקר שעליו לא חלים חוקי המדינה, ובו גזל ועושק והימורים הם נורמה מקובלת. אני קוראת למפקח על שוק ההון והביטוח להורות לגופים המוסדיים להפסיק את ההימורים בכספי החוסכים ולדרוש ביטחונות להשקעות שהם מבצעים בגופים דוגמת אי.די.בי ובטייקונים דוגמת דנקנר; אני מזכירה ליו"ר רשות ניירות ערך שבכוחו למנוע עסקות בעלי עניין מפוקפקות – דוגמת זו שבה מכר דנקנר את גנדן הכושלת לאי.די. בי; ואני פונה למפקח על הבנקים להורות לבנקים לנהל מדיניות השקעות זהירה יותר, שאיננה מבוססת רק על טובות אישיות ועל רואי חשבון שמשרתים את הבנקים ואת בעלי החוב, דוגמת גד סומך."