שלי ליו"ר רשות ניירות ערך: עצור את התפרעות השכר בחברות הציבוריות. מדובר בשוד לאור היום של כספי ציבור. לצעדים אישיים נגד בעלי שליטה ודירקטורים שיאשרו שכר פרוע. השכר בחברה לישראל - שערורייה

4 בדצמבר, 2012

 

שלי קראה הבוקר ליו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, לעצור את השתוללות השכר המתרחשת בימים אלה בחברות הציבוריות.

יחימוביץ': "החוק הממשלתי לשכר הבכירים, שהוא ממילא נטול שיניים ומסורס, ייכנס לתוקף רק בעוד 11 יום, וחברות רבות מבצעות מחטפים מהירים טרם ישומו בבחינת אכול ושתה כי מחר אולי תוכל לחמוס פחות.  מדובר באישורי שכר חזיריים ומנותקים מהמציאות הכלכלית. עליך להודיע לבעלי השליטה ולדירקטורים, כי שכר שיהיה מנותק מביצועי החברות או מהנורמות הציבוריות לא יאושר ע"י הרשות, וכי חברות יצטרכו לשוב ולדון בו גם לאחר כניסת החוק לתוקף."

יחימוביץ' מוסיפה כי המקרה הצורם והמקומם ביותר הוא אופן התנהלותה של החברה לישראל שבשליטת משפחת עופר. החברה אישרה את חידוש העסקתם של המנכל ניר גלעד והיו"ר אמיר אלשטיין עם חבילת אופציות בשווי של 50 מיליון ₪, ובסך הכל אושרה חבילת אופציות שערורייתית בשווי 240 מיליון ש"ח לבכירי החברה. "אין שום הצדקה לחבילת שכר כה מופרכת עבור המנהלים של חברה שהיא חברה אחזקות. רוב החברות אשר נמצאות בשליטתה של החברה לישראל הן חברות עם תוצאות עסקיות חלשות. למעשה אלמלא הרווחים האדירים של כי"ל כל הקבוצה הייתה מפסידה, וחשוב לציין כי כי"ל עושה את רווחיה מאוצרות הטבע השייכים לכלל הציבור בישראל, שעה שהיא משלמת תמלוגים אפסיים. לרווחי העתק של כי"ל אין

שום קשר לכישורי ניהול. הם נובעים פשוט מהמחירים הגבוהים של הפוספט והאשלג בעולם. במצב כזה, האישור של חבילת השכר השערורייתית הוא פשוט שוד לאור יום"

יחימוביץ' הוסיפה כי על האוזר לנקוט בצעדי אכיפה אישיים כנגד בעלי שליטה ודירקטורים שיהיו שותפים לאישורי שכר שערורייתיים.