שלי על ההחלטה שקיבל אתמול אמיר אלשטיין: "הנכונה וההגיונית במקרה זה. תובעת מניר גלעד לעשות כפי שעשה אלשטיין ולהודיע כי הוא מושך את תביעתו לחבילת אופציות דומות"

10 בדצמבר, 2012

שלי על ההחלטה שקיבל אתמול אמיר אלשטיין לוותר על חבילת האופציות בשווי 25 מיליון שקלים: "ההחלטה אושרה כמחטף בחסות החוק. החלטתו היא הנכונה וההגיונית במקרה זה". שלי ביקשה להדגיש כי לא תסתפק בהחלטתו של אלשטיין שבאה אחרי מסע ציבורי נרחב שיזמה, והיא תובעת מניר גלעד לעשות כפי שעשה אלשטיין  ולהודיע כי הוא מושך את תביעתו לחבילת אופציות דומות.

יחימוביץ': "חבילת האופציות לגלעד מגלמת בתוכה את כל אי הצדק, הפגיעה בכלכלה והרקבון שבקשרי הון ושלטון. גלעד, שהיה החשב הכללי באוצר העניק בשעתו מתנה נדיבה ותמוהה לחברה לישראל, החלטה אשר גררה ביקורת חריפה של בית המשפט העליון. כעת הוא מתוגמל שוב ושוב על ידי אותה משפחה כשהוא עובד בשירותה כמנכ"ל החברה לישראל. יש להדגיש חזור והדגש כי הביצועים בחברה אינם מצדיקים כלל חבילת אופציות כזו ורווחיה נשענים כמעט אך ורק על רווחי כימיקלים לישראל החוצבת את הונה ממשאבי הטבע השייכים לכלל אזרחי המדינה.

על רווחים אלה משלמת כימיקלים לישראל תמלוגים מגוחכים ועלובים של פחות מ-5% וכך נשארים רווחים עצומים בבעלותה ושליטתה של קבוצה קטנה ומיוחסת מבלי לזלוג לכלל לרווחת המדינה, לחינוך, לבריאות ולכל הדברים שאותם מחויבת מדינה לספק לאזרחיה אך אינה יכולה לעשות זאת כשפירות הצמיחה אינם מגיעים לא לקופתה של המדינה ולא לאזרחיה.

השבוע קראה יחימוביץ' גם ליו"ר הרשות לניירות ערך, שמואל האוזר וגם לממונה על שוק ההון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, לשים קץ למחטפי השכר המתנהלים כעת תחת כל עץ רענן יומיים לפני שחוק שכר בכירים נכנס לתוקף.

לזאת יש להוסיף את דרישתו התמוהה והשערורייתית של איזי כהן, מנכ"ל חברת כלל ביטוח לחבילת אופציות בשווי של 11 מיליון ש"ח בנוסף לשכר ובונוסים של 9 מיליון ש"ח, זאת שעה שכלל ביטוח עומדת על רגליה האחוריות כדי לא לאפשר חלילה התאגדות עובדים ואף ביצעה לאחרונה פיטורים נבחרים. יוזכר בהקשר זה שכלל ביטוח נמצאת בשליטת IDB שבשליטת נוחי דנקנר אשר נקלע לקשיים גדולים וחובותיו נעמדים בכ-20 מיליארד שקלים. אני קוראת לכלל הגופים המוסדיים שלא למעול באמון הפנסיונרים והחוסכים ולעמוד על רגליהם האחוריות כדי שחבילות מגונות מסוג זה לא יאושרו".