שלי בכנס המשמרת הצעירה של העבודה: "נתניהו זוכר שב-2006 התרסק בבחירות בעקבות תכנית כלכלית שהוביל כשר אוצר, ועל כן הוא מייצר סדר יום מדיני שבו הוא מרגיש בטוח. טענת האוצר בבית הדין כי אי אפשר לנהל מו"מ עם האחיות ערב בחירות היא שקרית ומקוממת"

12 בדצמבר, 2012

יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ' אמרה הערב כי טענת האוצר בבית הדין כי אי אפשר לנהל מו"מ עם האחיות ערב בחירות היא שקרית ומקוממת. "מבצע עמוד ענן עלה 3 מיליארד שקלים, פי כמה וכמה מתביעות האחיות, וההחלטה עליו היתה לא פחות דרמטית, ובכל זאת הממשלה לא ראתה שום מניעה לצאת אליו."

בכנס התארגנות של המשמרת הצעירה של העבודה לבחירות אמרה יחימוביץ' עוד כי הבטן הרכה של נתניהו היא השיח הכלכלי- חברתי, שם הוא נתבע לתת היום תשובות על כך שבעת כהונתו נחלשה קשות מערכת הבריאות הציבורית ועמה הידרדרו מצבם של האחיות ושל החולים גם יחד, ותשובה לשאלה הנוקבת על ההחמרה הקשה במצבן הכלכלי של רוב המשפחות בישראל. לכן, לדבריה, הוא יוזם בכוונה ועל פי הנחיות יועציו סדר יום מדיני, גם במחיר נזקים לישראל.

"מסקרי העומק שעושים הליכוד והעבודה כאחד, עולה שהציבור מייחס את החשיבות הגבוהה ביותר לענייני כלכלה וחברה הקשורים ישירות לחייו. נתניהו זוכר היטב שב-2006 התרסק בבחירות בעקבות תכנית כלכלית שהוביל כשר אוצר, ועל כן הוא מייצר סדר יום מדיני שבו הוא מרגיש בטוח. את זאת הוא עושה גם במחיר של נזק בינלאומי לישראל, וגם כשהוא יודע היטב שאפילו לשיטתו הוא, אין לצעדיו כל שחר משום שאין לו כל כוונה אמיתית לבנות ב-e1. מבחינת נתניהו כל החלטה נגד ישראל באו"ם וכל גינוי דיפלומטי מבורכים כל עוד הם גוררים התעסקות תקשורתית ופוליטית, ובלבד שלא יצטרך להסביר למשפחות רגילות מדוע הכנסתן נשחקת כל הזמן, מדוע הן צריכות לשלם מכיסן על חינוך ובריאות שאמורים להיות חינם, ומדוע בתקופת נתניהו זינקו מחירי הדירות והמזון לשיאים חדשים."