שלי על סל התרופות המצומצם שפורסם היום: "העובדה כי מדי שנה נאלצים אנשי משרד הבריאות לבחור מי לחיים ומי למוות, נובעת בראש ובראשונה ממדיניות הקיצוצים של נתניהו"

25 בדצמבר, 2012

שלי על סל התרופות המצומצם שפורסם היום: "העובדה כי מדי שנה נאלצים אנשי משרד הבריאות לבחור מי לחיים ומי למוות, נובעת בראש ובראשונה ממדיניות הקיצוצים של נתניהו. מדיניות זו הביאה אותנו למצב שבו שלל תרופות חיוניות ומצילות חיים נשארות מחוץ לסל התרופות ולהישג ידם של חלק גדול מתושבי מדינת ישראל, וזאת עוד לפני הקיצוץ המיועד ב-2013. בתוכנית לכלכלה הוגנת אותה הצגתי, ואשר גובשה עם מומחים מתחומי הרפואה הציבורית, ניתן מענה תקציבי אחראי וראוי לעדכון הסל, כך שישרת את כל אזרחי מדינת ישראל ויביא לשוויון גם בתחום הבריאות".