שלי לפרופ' שמואל האוזר ופרופ' עודד שריג על עסקת המכירה של כלל ביטוח לכור: "הנחו את החברות בקונצרן אי.די.בי ואת המוסדיים המשקיעים את כספי הפנסיה של הציבור בקונצרן לחדול לאלתר מלנקוט מהלכים לאישור העסקה"

8 בינואר, 2013

יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ' פנתה ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' האוזר, והממונה על שוק ההון, ביטחון וחסכון במשרד האוצר, פרופ' שריג, בעקבות הפרסומים בדבר עסקת בעלי העניין המתוכננת בקונצרן אי.די.בי, ואשר במסגרתה תמכור חברת אי.די.בי פיתוח את אחזקותיה בחברת הביטוח כלל לידיה של חברת כור. יחימוביץ': "מדובר בתעלול פיננסי שלא ייצר ערך כלשהו למשקיעים ושכל מטרתו להעביר הון מכיסו האחד של בעל השליטה, נוחי דנקנר, לכיסו האחר".

 

יחימוביץ' אמרה כי עסקאות בעלי עניין הפכו זה מכבר לרעה חולה בשוק ההון הישראלי וכי בשנים האחרונות השתמשו בעלי שליטה לא פעם ולא פעמיים בכוחם על מנת להוביל עסקאות שהיטיבו עמם אישית ולתעל לטובת עצמם משאבים השייכים לחברות הציבוריות שבשליטתם: "כך הפסידו אותן חברות סכומי עתק, שיכולים היו לשמש אותן לצורך פרעון החובות למחזיקי אגרות החוב, ליצירת ערך עבור החוסכים לפנסיה שהשקיעו את כספם במניות החברה, או לפיתוח ולהתרחבות שהיו מיטיבים עם העובדים, הצרכנים והציבור הרחב".

יחימוביץ' הוסיפה כי המידע שפורסם עד כה לגבי עסקת כלל ביטוח מצביע על כך, שגם הפעם מדובר בתעלול פיננסי שלא ייצר ערך כלשהו למשקיעים ושכל מטרתו להעביר הון מכיסו האחד של בעל השליטה, נוחי דנקנר, לכיסו האחר: "זאת, על מנת שמר דנקנר יוכל לספק מענה קצר מועד, מיידי ועתיר סיכונים למשבר אליו נקלעה אי.די.בי פיתוח מול נושיה. לא מדובר בפתרון יסודי ומקיף לבעיית החוב של הקונצרן, אלא במהלך נמהר, המבקש לרצות חלק מהמשקיעים כאן ועכשיו על חשבון משקיעים רבים בהמשך".

יחימוביץ' בקשה משני הרגולטורים להנחות את החברות בקונצרן אי.די.בי ואת הגופים המוסדיים המשקיעים את כספי הפנסיה של הציבור בקונצרן לחדול לאלתר מלנקוט מהלכים כלשהם לאישור העסקה: "אבקשכם לפעול מול החברות בקונצרן אי.די.בי ומול הגופים המוסדיים המשקיעים בניירות הערך של הקונצרן על מנת למנוע את הבאתה של עסקת כלל ביטוח לאישור. אסור שהעסקה הצינית הזו תצא לפועל". 

למכתב המלא

 

לתשובת פרופ' שמואל האוזר