התכנית לכלכלה הוגנת - משאבי טבע

8 בינואר, 2013

ניהול הוגן של משאבי הטבע

ישראל הינה מדינה קטנה, צפופה וענייה יחסית במשאבי טבע, כאשר הקרקע והים ומחצביהם שייכים לכלל הציבור הישראלי. ניהול משאבי הטבע משפיע על חוסנה הלאומי של ישראל, כמו גם על איכות ורמת חייהם של תושביה. על כן יש להבטיח כי כל תושבי ישראל ייהנו ממשאבי הטבע הלאומיים.

העשור השחור במשאבי הטבע

במהלך העשור האחרון גברו מאד מגמות ההפרטה בישראל, והן לא פסחו אף על משאבי הטבע, הקרקע והתשתיות, המופקעים מן הכלל לטובת יחידים.

ניהול הוגן של משאבי הטבע

מפלגת העבודה תחתור להגן על משאבי הטבע השייכים לכלל הציבור, ותקדם לשם כך את המהלכים הבאים:

 

קרן לאומית למשאבי טבע ולפיתוח המשק והחברה

מטרת התוכנית:

ניצול הכנסות המדינה מתמלוגי הגז לשימוש כלל אזרחי ישראל והדורות הבאים ולהבטחת פיתוח המשק, באמצעות הפקדתם בקרן השקעות לאומית, אשר תהיה רשאית להעביר מדי שנה חלק מהכנסותיה לטובת תקציב המדינה בהיקף שלא יעלה על שיעור ההחזר השנתי החזוי ארוך הטווח של השקעותיה. זאת, במטרה לשמש ככלי פיסקלי ולתמוך בתקציב המדינה על מנת לאפשר השקעה בפיתוח תשתיות דוגמת חינוך, בריאות ורווחה.

עלות התוכנית: רגולציה- ללא עלות תקציבית

 

הבטחת משאבי הטבע לטובת אזרחי ישראל

תוצאות העשור השחור:

בעקבות תגליות הגז הטבעי מול חופי ישראל, המליצה ועדה ממשלתית לאפשר ייצוא כמחצית מעתודות הגז, על אף היותו משאב חיוני לעתיד המדינה. אימוץ החלטה זו עלול להעמיד את ישראל בעוד שלושה עשורים או אף פחות מכך ללא מקורות אנרגיה.

מטרת התוכנית:

הבטחת עצמאותה האנרגטית ושגשוגה הכלכלי של ישראל באמצעות קביעה כי משאבי האנרגיה מן המאגרים, הדרושים למשק ולציבור בישראל, יעמדו לרשותם. בנוסף, מאחר ונפט וגז טבעי הינם משאבים מתכלים שאינם ברי תחליף, המצויים במחסור עולמי ואשר הביקוש להם גובר בהתמדה, ייאסר ייצואם במטרה להבטיח כי תושבי ישראל, בהווה ובדורות הבאים, הם שייהנו מאוצרות טבע אלו.

עלות התוכנית: רגולציה- ללא עלות תקציבית