התכנית לכלכלה הוגנת - מיסוי הוגן

8 בינואר, 2013

מיסוי הוגן


מדיניות סוציאל-דמוקראטית מעודדת צמיחה כלכלית ויזמות עסקית במגזר התעשייתי-יצרני מחד, ומעניקה רשת ביטחון מקיפה לאזרחי המדינה בכלל תחומי החיים מאידך. תפקיד מכריע במימוש יעד זה ממלאת מערכת המס, אשר תכליתה לספק את המימון הנדרש למתן שירותי בריאות, חינוך, דיור, רווחה, תחבורה וביטחון אישי ולהבטחת רשת ביטחון סוציאלי לכלל האזרחים על ידי המדינה, וכן לצמצם את הפערים הכלכליים הנוצרים בשוק.

העשור השחור במדיניות המיסוי

למדיניות המיסוי השפעה ישירה על הפערים החברתיים במדינה. כל ממשלות ישראל בעשור האחרון נקטו בתחום זה במדיניות עקבית של הפחתה מתמדת ומשמעותית בנטל המיסוי הישיר, המצמצם פערים, ושל העלאה מתמשכת בנטל המיסוי העקיף, המרחיב פערים. מדיניות זו הובילה לכך שמשקל המס הישיר בישראל הינו מהנמוכים בעולם, על פי מדדים בינלאומיים, ואילו יותר ממחצית מתקבולי המס מקורם במסים עקיפים. מדובר ביחס חריג בהשוואה למדינות המפותחות, בהן נטל המיסוי הישיר גבוה משמעותית.

 

מדיניות הורדת המסים הישירים עבור המעמד הגבוה והפחתה דומה במסי החברות גרמו למדינה אובדן הכנסות של למעלה מ- 30 מיליארד ש"ח. בשנתיים האחרונות לקחה על עצמה הממשלה מספר רב של התחייבויות במסגרת החלטותיה השונות, וזאת מבלי להצביע על מקורות המימון המתאימים ליישומן. הפחתת המסים מחד והתחייבויות הממשלה מאידך הביאו ליצירת פער העומד על כ- 30 מיליארד ש"ח בין צד ההכנסות לצד ההוצאות. על מנת לכסות על חלק מהפער בצד ההכנסות, החליטה הממשלה באוגוסט 2012 להעלות שורה של מסים, וביניהם המע"מ ומס הכנסה על מעמד הביניים, אולם למרות זאת נותר פער בן כ 15- מיליארד ש"ח אשר תקציב 2013 יידרש למצוא פיתרון עבורו.


כלכלת מיסוי הוגנת

תפקידה של מערכת מיסוי הוגנת הינו כפול: מימון אחראי של השירותים הציבוריים אותם מספקת המדינה לאזרחיה, וצמצום הפערים החברתיים. העיקרון המרכזי המנחה את תוכנית המיסוי ההוגן הינו העלאה מדורגת ומתונה של המסים הישירים על האנשים העשירים ביותר ועל החברות הרווחיות ביותר בישראל. העלאה זו תממן באופן הוגן, שקול ואחראי את תכניות הפעולה המוצעות במסמך זה. נדבך מרכזי נוסף בתוכנית המיסוי ההוגן הוא החלה של מע"מ מופחת על מוצרי מזון בסיסיים, במטרה להגדיל את ההכנסה נטו של מעמד הביניים ושל האוכלוסייה הענייה, אשר חלק משמעותי מהוצאתם החודשית מוקדש לרכישת מוצרים אלה.

 

מיסוי התאגידים החזקים

 

תיקון נזקי מתווה הרפורמה במס החברות

תוצאות העשור השחור:

בעשור האחרון נקטו ממשלות ישראל במדיניות חסרת אחריות של הורדת שיעור מס החברות, עד להגעתו לרמה נמוכה ביותר על פי כל מדד השוואה בינלאומי. כיום ממוקמת מדינת ישראל במקום החמישי לפני האחרון מבין מדינות ה- OECD בנטל המס הישיר. מדיניות זו הביאה את ישראל לאובדן הכנסות בהיקף של 3 מיליארד ש״ח בעשר השנים האחרונות.

מטרת התוכנית:

הנהגת מס חברות הוגן באמצעות החזרה הדרגתית - אשר תחול אך ורק על חברות הממוקמות בעשירון העליון של ההכנסות - של מס החברות לרמתו ב- 2007 והשוואתו לממוצע ה- OECD כיום, העומד על 30%


הכנסה מוערכת: 12.5 מיליארד ש"ח


חוק עידוד השקעות הון דיפרנציאלי

תוצאות העשור השחור:

ביטול המסלול החלופי בחוק עידוד השקעות הון ב 2005- ומעבר למסלול ירוק של הטבת מס הגדילו את העלות המוערכת של הטבת המס הניתנת במסגרת החוק, עד שהגיעה ב- 2010 ליותר מ- 5 מיליארד ש"ח. למעלה מ- 90% מההטבות הוענקו לעשירון העליון של החברות, ויותר מ- 70% מהן ניתנו למאיון העליון של החברות.


מטרת התוכנית:

העלאת שיעור המס הנקוב בחוק עידוד השקעות לחברות בעשירון העליון ב- 5% (בהתאם למתווה העלייה במס החברות) בהתאם לטבלה הבאה:

 

הכנסה מוערכת: 7.73 מיליארד ש"ח


העמקת הגביה ובלימת תכנוני מס

תוצאות העשור השחור:

היקף ההון השחור בישראל מוערך בכ- 40 מיליארד ש״ח בשנה, כאשר כ- 80% ממנו נובעים מתכנוני מס אגרסיביים של החברות הגדולות במשק. שיעורי המס שמשלמות החברות הגדולות בישראל בפועל נמוך משמעותית ממס החברות הקבוע בחוק. כאמור, הן מגיעות להישג זה באמצעות תכנוני מס אגרסיביים, אשר אינם לגיטימיים אף אם אינם אסורים על פי חוק.

מטרת התוכנית:

העמקת גביית מסים מההון השחור, בדגש על תכנוני המס האגרסיביים, באמצעות תגבור ושיפור מצבת כוח האדם הקיימת ברשות המסים. התוכנית כוללת תוספת של 1,500 עובדים לרשות המסים, מתוכם 750 מפקחי מס.

 

הכנסה מוערכת: 35 מיליארד ש"ח

 

גביית מס על הרווחים כלואים

גבייה חד פעמית של מס על רווחים אשר הופקו לפי חוק עידוד השקעות הון ולא הושקעו בארץ כנדרש לפי החוק.


הכנסה מוערכת: 15 מיליארד ש"ח

 

מס על רווחים ממשאבי טבע

תוצאות העשור השחור:

בעקבות תגליות הגז הטבעי מול חופי מדינת ישראל החל דיון ציבורי בנוגע להשתתפותה של המדינה ברווחים הנובעים מהפקת משאבי הטבע המצויים בשטחה. דיון מסוג זה לא התקיים בישראל קודם לכן, אף על פי שמתרחשת בתחומה פעילות ענפה של הפקת ועיבוד משאבי טבע, ובראשם מחצבי ים המלח. התוצאה היא שחברות פרטיות הרוויחו במשך שנים מיליארדי שקלים מהפקה ועיבוד של משאבי הטבע השייכים לכלל האזרחים, וזאת מבלי שהמדינה נהנתה מנתח הוגן של ההכנסות בגין מכירת אותם משאבים.

מטרת התוכנית:

החלת המלצות הועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל (ועדת ששינסקי). בהתאמות הנדרשות, על הרווחים הנובעים מהפקת כלל משאבי הטבע בישראל. כתוצאה מכך יעמוד שיעור נתח המדינה ) Government take ( מתוך הרווחים הנובעים מהפקת משאבי טבע על 60%, לאחר הכרה בעלויות ההשקעה ההוניות לצורך הפקת המחצבים.

הכנסה מוערכת: 9 מיליארד ש"ח


הטלת מסים על העשירים ביותר

 

העלאת מדרגת מס ההכנסה העליונה

תוצאות העשור השחור :
בשנת 2003 הוביל שר האוצר בנימין נתניהו את הרפורמה בשיעורי מס הכנסה, אשר בין מרכיביה העיקריים ניתן למנות את הורדת שיעורי המס השוליים עבור בעלי ההכנסה הגבוהה. לאחר שנבחר לראשות הממשלה ב 2009- , הוביל נתניהו להפחתה נוספת בשיעורי מס הכנסה. כתוצאה מצעדים אלו נגרעו מקופת המדינה סכומים בהיקף של כ 30- מיליארד ש"ח, אשר רובם מרוכז בקרב שלושת העשירונים העליונים. על מנת לתקן את נזקי הרפורמה של נתניהו במערכת מס הכנסה יש צורך להעלות את המס השולי על בעלי ההכנסות הגבוהות.

מטרת התוכנית:

העלאת המס השולי עבור אנשים המשתכרים למעלה מ 50,000- ש"ח בחודש, בהתאם למתווה הבא:


הכנסה מוערכת: 9.56 מיליארד ש"ח

 

השוואת מס על רווחי הון למס על העבודה
 

מטרת התוכנית:
השוואת המס המוטל על רווחי הון למס המוטל על עבודה דרושה על מנת למנוע תמריץ להתחמקות מתשלום מס הכנסה באמצעות פתיחת חברות ארנק. לפיכך, יבוצעו השוואת המס השולי על ההון למס השולי על העבודה, והעלאתו ל 35%- עבור בעלי השליטה ול 30%- עבור מי שאינו בעל שליטה. שינוי זה לא יחול על קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וביטוח מנהלים

הכנסה מוערכת: 7.31 מיליארד ש"ח

 

מס עיזבון
 

תוצאות העשור השחור:
ישראל הינה מן המדינות הבודדות בעולם המערבי אשר אינן גובות מס עיזבון. כתוצאה מכך אי השוויון הכלכלי והחברתי נשמר, ואף מתגבר, במעבר בין דורי.

מטרת התוכנית:

הטלת מס עיזבון ומס מתנות על עיזבונות משמעותיים במתווה המפורט לעיל:


 

הכנסה מוערכת: 4.22 מיליארד ש"ח

 

מדיניות פיסקלית הוגנת ואחראית
 

מטרת התוכנית:
מדיניות פיסקלית הוגנת ואחראית תקבע תקרה לשיעור הגירעון השנתי, במקום יעד גירעון המעודכן במהלך השנה מספר פעמים. תקרת הגירעון תעמוד על 3%, ובהתאם לתחזית הצמיחה השנתית ומתווה יעד הגירעון ייווצרו מקורות ליישום תכניות הפעולה.


הכנסה מוערכת: 15 מיליארד ש"ח

 

 

ביטול הורדת המכסים שנקבעה בועדת טרכטנברג
 

תוצאות העשור השחור:

אחת מהמלצות ועדת טרכטנברג בתחום המיסוי הינה להוריד את המכסים המוטלים כיום על מספר מוצרים, ואשר תכליתם להגן על התוצרת המקומית. הורדת מכסים תפגע בתעשייה ובתעסוקה המקומיות דווקא בתקופה בה נשקפת למשק סכנה של גלישה למיתון, כאשר כלל לא ברור מה ערכה המוסף לצרכנים. הורדת מכסים מדודה, נכון שתיעשה רק במסגרת הסכמי סחר בילטרליים, אשר מאפשרים לתעשייה הישראלית גישה לשווקי יעד חדשים ובכך מפצים על הפגיעה בשוק המקומי.

מטרת התוכנית:

ביטול החלטת הממשלה על הורדת המכסים

הכנסה מוערכת: 2.25 מיליארד ש"ח