לנשים יכול להיות כאן טוב יותר – תכנית מפלגת העבודה לשוויון מגדרי

15 בינואר, 2013
 1. חקיקת חוק למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי - הטלת סנקציה פלילית ובצידה עונש מאסר למי שיפעל להדרת נשים מהמרחב הציבורי.
   
 2. חקיקת חוק חינוך חינם מגיל שנתיים - הורדת יוקר המחיה להורים צעירים ועידוד השתלבות אמהות בשוק העבודה באמצעות הכללת גילאי שנתיים ומעלה בחוק חינוך חובה חינם תוך הקמת מסגרות חינוך הולמות והכשרת צוות חינוכי ראוי.
   
 3. פעילות נרחבת להגנה על נפגעות תקיפה מינית ועל נפגעות אלימות בתוך המשפחה
   
 4. ביטול העסקה קבלנית של מורות, עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות ־ קליטה להעסקה ישירה של אלפי עובדות המועסקות כעובדות קבלן במשרדי החינוך והרווחה והבטחת הביטחון התעסוקתי של עובדות אלה.
   
 5. פעילות להבטחת ייצוג הולם לנשים בתפקידים בכירים ־ חקיקה המבטיחה ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות עסקיות ובתפקידים בכירים במגזר הציבורי.
   
 6. תכנית ממשלתית כוללת להקמת מעונות יום במקומות העבודה ־ הקמת מעונות יום לילד העובדים במגזר הציבורי ותמרוץ המעסיקים במגזר הפרטי להקמת מעונות במקומות העבודה.
   
 7. הארכת חופשת הלידה ל־16 שבועות - הארכת חופשת הלידה בתשלום בשבועיים לתקופה של 16 שבועות על מנת לאפשר לכל תא משפחתי, בין אם מדובר במשפחה בעלת גב כלכלי חזק או משפחה בלא חסכונות נוספים, להקדיש את השבועות הראשונים אחרי הלידה לתינוק ולמשפחה.
   
 8. פרישה מוקדמת לנשים המועסקות במקצועות שוחקים - תיקון חוק גיל הפרישה כך שלנשים המועסקות במקצועות המוגדרים כמקצועות שוחקים תהיה האפשרות לבחור לפרוש בגיל 60.
   
 9. הבטחת שכרם ומעמדם של תחומי עיסוק המאופיינים בייצוג נשי נרחב: מורות, גננות, עובדות סוציאליות, אחיות, עובדות ניקיון, קופאיות ועוד.
   
 10. ביטול הפרטת שירותי בריאות התלמיד - חזרה להעסקה ישירה של האחיות ושיפור איכות, רציפות ויציבות שירותי הבריאות המונעת לתלמידים בבתי הספר באמצעות החזרת השירות לאחריות ישירה של משרד הבריאות והבטחת ביטחון תעסוקתי לאחיות.
   

לפרק "מגדר ומעמד האישה" מתוך מצע המפלגה