סיעת העבודה הניחה יחד את הצעת חוק יסוד זכויות חברתיות

17 בפברואר, 2013

הצעת החוק הנרחבת גובשה עם האגודה לזכויות האזרח וכוללת לראשונה גם זכויות הקשורות בעולם העבודה

סיעת העבודה מגישה מחדש את חוק יסוד זכויות חברתיות, חוק אשר הוגש במתכונות מגוונות שוב ושוב מאז  1996 ומעולם לא הושלמה חקיקתו.
הצעת החוק נוסחה בסיוע האגודה לזכויות האזרח, ומטרתה לעגן בחקיקה את הזכויות החברתיות של האדם כמו חינוך, בריאות, דיור וקיום בכבוד. הכוונה היא להפוך אותה בעתיד לחלק מהחוקה כשזו תחוקק.
את הנוסח הנוכחי, שהוא הנרחב שהוגש אי פעם, והוא כולל גם זכויות עובדים – הגישה יו"ר העבודה, שלי יחימוביץ', בכנסת הקודמת יחד עם ח"כים נוספים, והיום הוא מוגש מחדש ע"י כל חברי סיעת העבודה.
אלה הזכויות העיקריות המובטחות לכל אדם לשם קיום חיים בכבוד אנושי וברווחה חברתית המפורטות בהצעת החוק:

  • הזכות לקיום בכבוד ולרמת חיים נאותה
  • הזכות לדיור שהוכרה באמנות הבינלאומיות כחלק מהזכות לתנאי מחיה נאותים;
  • הזכות לבריאות הקשורה קשר בל ינותק לזכות לחיים ולשלמות הגוף;
  • הזכות לנגישות למים ולמזון מזין בכמות מספקת הם הבסיס לקיום הפיסי של כל אדם;
  • הזכות לחינוך והשכלה מיועדת לפיתוחו המלא של אישיות האדם ותחושות כבודו, תוך מתן הכלים הנדרשים לכל אדם להשתתף בפועל בהליכים חברתיים. כל זאת תוך שמירה על זכויותיהם הקבוצתיות של מיעוטים דתיים, תרבותיים ואתנים;
  • הזכות לביטחון סוציאלי מבטיחה כי הגרעין הקשה של צרכי החיים הבסיסיים יובטחו לכל אדם, בלי תלות ביכולותיו;
  • הזכות לאופק תעסוקתי מעגנת את זכותו של אדם לעבודה, לתנאי עבודה מיטיבים ולשכר הוגן;
  • זכות ההתאגדות של עובדים היא זכות דמוקרטית ובסיסית;
  • זכות השביתה היא עקרון יסוד בזכויות העובדים;
  • עקרון השוויון, עקרון יסוד של שיטתנו, מבטיח כי כבודו של אדם לא יפגע כתוצאה מיחס שונה שקיבל ומעגן את השוויון במובנו הרחב הכולל את הנגישות השוויוניות למשאבים ולזכויות.