שלי על המלצות ועדת צמח לאפשר יצוא גז טבעי לחו"ל: אנחנו נעמוד על המשמר ונדאג לכך שהגז יישאר משאב של כולנו.

6 במרץ, 2013

למה לייצא גז טבעי לחו"ל כשאין מספיק בשבילנו?
ועדת צמח לבחינת יצוא הגז הטבעי המליצה לפני כמה חודשים לאפשר יצוא גז טבעי לחו"ל.
חברות הגז יוכלו לייצא גז בהיקף אדיר של 500 מיליארד קוב (500 BCM בשפה מקצועית).
כמה שבועות אחרי ההמלצות, התברר שהנחות היסוד שעליהן התבססה הועדה, לא היו מדוייקות, וזה בלשון המעטה:
קידוחי גז מעוררי תקוות כשלו, התברר גם שהמשק הישראלי יזדקק לכמות הרבה יותר גדולה ממה שהעריכה הועדה.
יצוא כמות גדולה כל כך של גז פשוט ישאיר את ישראל בלי אספקה מספיקה של גז לעצמה.
זו החמצה של הזדמנות מדהימה והסטורית לעצמאות אנרגטית ולמהפכה חברתית-כלכלית.
מי שירוויח יהיו טייקוני הגז (ואזרחי מדינות אחרות...) ומי שיפסידו יהיו אנחנו, אלה שהגז שייך להם.
היום במליאת הכנסת נפרד שר האנרגיה והמים עוזי לנדאו ממשרדו, ואני נצלתי את ההזדמנות לשאול אותו אם נוכח הנתונים החדשים שהתגלו, הוא הנחה את הועדה לבחון מחדש את המלצותיה.
מתברר שלא.
אנחנו נעמוד על המשמר ונדאג לכך שהגז יישאר משאב של כולנו.

תמונה: Blue Collar