שלי הניחה את הצעת חוק שקיפות וגילוי שומות מס סופיות בחברות ציבוריות

13 במרץ, 2013

 

יחימוביץ: "אין זה סביר שחברות ציבוריות המחויבות בשקיפות ובהן טבע, צ'ק פוינט, כי"ל, אינטל, אמדוקס ורבות אחרות – הנהנות מהטבות מס אדירות שמעניקה להן המדינה והציבור כולו מושקע בהן בחסכונותיו – ינהלו את ענייניהן במס הכנסה בסודיות מוחלטת. יש לפתוח את שומות המס הסגורות ולהביאן לידי שקיפות ופיקוח ציבורי"

יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', הניחה את הצעת חוק שקיפות וגילוי שומות מס סופיות בחברות ציבוריות, שנוסחה עם התנועה לחופש המידע, יחד עם ח"כ משה גפני (יהדות התורה), ח"כ משה מזרחי (העבודה), ח"כ מאיר שטרית (התנועה) וח"כ דב חנין (חד"ש). מטרת החוק לחשוף בפני הציבור את שומות המס שנקבעו לחברות ציבוריות על ידי רשות המסים.כרגע שומות אלה סודיות. על פי ההצעה הן ידווחו לרשות לניירות ערך ויפורסמו באופן יזום לציבור.

כיום מחויבת חברה ציבורית להגיש שני דוחות. לרשות המיסים אשר מחליטה על גובה שומת המס לאותה שנת מס והוא חסוי לציבור, ולרשות לניירות ערך אשר מעמידה אותו לרשות בעלי המניות ומפרסמת אותו לכלל הציבור.

מטרתה של הצעת החוק היא לייצר גילוי זהה לזה הקיים מול הרשות לניירות ערך – גם ברשות המיסים, ובכך להביא לחשיפת שומות המס אשר נקבעו לחברות ואשר שולמו על ידן. זאת כדי  להגביר את השקיפות ולהציג את חוסנן הכלכלי האמיתי של החברות הציבוריות בפני ציבור המשקיעים וכלל הציבור. במצב שבו חברות הענק מדווחות על תשלום שיעורי מס מזעריים למדינה, קיים צורך דחוף בגילוי וחשיפת שומות המס על מנת שהציבור יוכל לבחון את ההסדרים החוקיים שהובילו לשיעור המס הנמוכים.

יחימוביץ': "רק השבוע התפרסמו הנתונים על כך שחברת טבע קיבלה מהמדינה הטבת מס בסך 3 מיליארד ש"ח בשנת 2011. מדובר בסכום עצום ובלתי נתפס, אשר צורם במיוחד נוכח הירידה בהכנסות המדינה ונוכח כוונת הממשלה להטיל מיסים חדשים על מעמד הביניים, להעלות מע"מ, ולפגוע בקרנות ההשתלמות. יוצא שהשכירים בחברות אלה ובכלל סופגים גזרות קשות, שעה שבעלי השליטה אינם משתתפים בנטל וממשיכים ליהנות מרווחי עתק.
אין לציבור יכולת לפקח ולבקר את ההסדרים אשר נקבעו בין החברות לבין רשות המסים. מדובר במצב פסול שטומן בחובו פוטנציאל להסדרים לא שוויוניים הפוגעים באינטרס הציבורי. בדיונים סביב חוק הרווחים הכלואים עלתה תמונה כאילו מספר חברות מצומצם וביניהן טבע, צ'ק פוינט, כי"ל, אינטל ואמדוקס, נהנות מרוב הטבות המס המוענקות לפי חוק עידוד השקעות הון. הצעת החוק שלנו נועדה לחשוף את שומות המס הסגורות ולהביא לידי שקיפות ופיקוח ציבורי של הדיונים המתקיימים בין רשויות המס לבין החברות. אני מצפה מהאוצר וממשרד המשפטים לתמוך בהצעה ללא סייג – אחרי הכל אין כאן אפילו שינוי בעצם המיסוי, אלא אך ורק שקיפות שהיא תנאי בסיסי להתנהלות נאותה של חברה ציבורית".

להצעת החוק:

http://www.shelly.org.il/node/8069