שאילתא לשר האוצר בנושא שיעור המס האפקטיבי של חברת טבע

9 באפריל, 2013

 

ד' באדר תשע"ג

14 בפברואר 2013

שאילתה ישירה

 

 

 

  שיעור המס האפקטיבי של חברת טבע

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ שאלה את שר האוצר

 

פורסם כי חברת טבע הפרישה בדוחותיה הכספיים לשנת 2012 הפרשות למס של 5 מיליון דולר על רווחים של 1.6 מיליארד דולר, המהווה שיעור מס אפקטיבי של 0.3%

 

רצוני לשאול:

 

1. כיצד תשלום של 0.3% מס חברות מתיישב עם תשלום של 25% שיעור מס חברות שהחברה מחויבת לשלם לפי החוק?

 

2. האם ישנן שומות עבר שנמצאות במחלוקת בין חברת טבע לבין רשות המסים ומה הפערים  בגין שומות אלה בין עמדת המדינה לבין עמדת החברה?

 

3. לפני שנה פורסם כי רשות המסים הוציאה צו לתשלום כנגד החברה בסך 200 מיליון ש"ח. האם החברה עמדה בהוראות הצו ושילמה את הסכום כנדרש? אם לא, מה בכוונת המדינה לעשות על מנת לגבות את הסכום הנ"ל?

 

4. האם שר האוצר חושב שמצב שבו חברה המרוויחה 1.5 מיליארד ש"ח משלמת שיעור מס אפסי, בעוד ש-90% מהחברות משלמות מס ממוצע של מעל 20% הינו מצב הוגן תקין? ובמידה ולא, מה בכוונתו לעשות על מנת לתקן מצב עניינים זה?