שאילתה ישירה לשר הבטחון בנושא הכשרת נהגים בצה"ל

9 באפריל, 2013

 

04/03/13

 

שאילתה ישירה

 

 

  הכשרת נהגים בצה"ל

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר הבטחון:

 

מפניות שהגיעו אלינו עולה תמונה חמורה של מערך הכשרות הנהגים בצה"ל. מערך זה הופרט בחלקו לידי חברות חיצונית לפני כעשור, והובא לידיעתי כי יש כשלים רבים בתהליך ההכשרה, המהווים סכנת חיים של ממש.

בפועל החברות אינן מספקות לחיילים את כמות השיעורים הקבועה בחוק - לפחות 20 למי שיש לו רישיון ולפחות 32 למי שאין.

זאת חרף העובדה שהחיילים חותמים על טפסים שבהם נכתב כי כביכול עברו את כמות השעורים הקבועה בחוק. בפועל הם עוברים כמות שיעורים קטנה בהרבה.

לעיתים מחתימים את החיילים על טופס ריק ומורי הנהיגה ממלאים בו לאחר מכן מספר דקות נהיגה כפולות ומכופלות מאלה שנעשו בפועל. אם חיילים נכשלים בטסט, הם לא מקבלים שיעורים נוספים לפני שניגשים לטסט הבא, אך מוחתמים על כך שקיבלו.

 

 

רצוני לשאול:

 

1. מהם תנאי ההתקשרות של החברות הפרטיות שזכו במכרז ללימוד נהיגה?

2. בגין מה מקבלות חברות אילו תשלום?

3.  מהו גובה התשלום שמקבלות החברות?

4. בכמה שעות לימוד נהיגה החברות מחויבות לפני הגשת החייל לטסט?

5. כיצד ועל ידי מי מתבצעים הפיקוח והבקרה של צה"ל על החברות והעמידה בתנאי ההתקשרות?

6. כמה נהגים של צה"ל עוברים הכשרה בידי חברות פרטיות בכל שנה?

7.      כמה נהגים עוברים הכשרה פנים צה"לית?

8.      כמה תאונות יש בצה"ל בשנה?

9.      מה מספר התאונות שהיו מעורבים בהן נהגים שהוכשרו על ידי חברות חיצוניות, ומה מספר התאונות שנעשו בידי נהגים שעברו הכשרה פנים צה"לית?

10.  האם ידועים לכם מקרים של דיווח שווא על שעות שיעורי נהיגה? אם כן, כיצד הם מטופלים?