שלי על ההסדר בין לאומי לדנקנר: להפקיע את שיקול הדעת של מנכ"לית לאומי, ולקבל את אישור המפקח על הבנקים

14 באפריל, 2013

 

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' על ההסדר המתגבש בבנק לאומי ולפיו הבנק יוותר לנוחי דנקנר על חובות של 150 מיליון שקל: "נראה שמנכ"לית הבנק רקפת רוסק-עמינח שכחה שהיא לא מנהלת עסק פרטי, אלא את הבנק הציבורי הגדול ביותר במדינה, מוסד אשר אמון על שמירת כספם של חלקים גדולים מהציבור. בזמן שריקי כהן מחדרה מתבשרת בכל יום על גזרה חדשה שתנחת עליה - לאזרח נוחי דנקנר מהרצליה פיתוח מוותרים בהינף יד על סכום דמיוני של 150 מיליון ש"ח מחובותיו. גם העובדה כי סומך חייקין, הוא רואה החשבון המבקר של בנק לאומי מחד, ושל אי.די.בי בשליטתו של דנקנר מאידך - לא מוסיפה לנראות הציבורית בעניין זה. אל ההסדר זה יש להתייחס כמו אל עסקת בעלי עניין לכל דבר, להפקיע את שיקול הדעת של מנכ"לית לאומי, ולקבל את אישור המפקח על הבנקים. זאת מחשש ליציבות הפיננסית של הבנק, כפי שבאה לידי ביטוי בדו"חות שלו לשנת 2012 שהצביעו על ירידה של 50 אחוז ברווח הנקי.