מכתבה של שלי למפקח על הבנקים בנושא מערכת קבלת ההחלטות בבנק לאומי בנוגע לחובותיו של נוחי דנקנר

17 באפריל, 2013

 

לכבוד

מר דוד זקן

המפקח על הבנקים

בנק ישראל

 

הנדון: חשיפת המערכת הבנקאית לחובותיו של נוחי דנקנר והחברות שבבעלותו

שלום רב,

אני קוראת לך להתערב בדחיפות במערכת קבלת ההחלטות בבנק לאומי בכל הקשור לחובותיו של נוחי דנקנר ושל החברות הפרטיות שבשליטתו לבנק.

מתברר כי בכוונת מנכ"ל הבנק, רקפת רוסק-עמינח, לוותר על רוב חובותיו של נוחי דנקנר לבנק. אני מבקשת שתפעל במלוא כובד משקלך על מנת למנוע החלטה שערורייתית זו, שריח חריף של העדפת מקורבים נודף ממנה, ואשר שום אדם פרטי או בעל עסקים מסדר גודל קטן ובינוני לא היה זוכה לה אלא בחלומותיו.

נוחי דנקנר, באמצעות חברות פרטיות הנמצאות בשליטתו, חייב כיום למערכת הבנקאית סכומים המתקרבים למיליארד שקל. במצב זה, קיים חשש כי ויתור של הבנקים על חובות אלו עלול  לפגוע ביציבות הפיננסית שלהם. לפיכך, את החלטת הבנק לוותר על החוב יש לראות כתקדים מסוכן של מדיניות אשראי בלתי-אחראית. למדיניות כזאתהשלכות מערכתיות על כלל המערכת הבנקאית, וחובה עליך לפעול על מנת למנוע צעד זה.

בנוסף, אני משוכנעת כי להחלטת בנק לאומי יש קשר לריכוזיות הקיימת גם בתחום ראיית החשבון. כבר התרעתי על כך בפניך בעבר מספר פעמים, ואני שבה ועושה זאת: רו"ח גד סומך משמש בו בזמן גם רואה החשבון המבקר של קבוצת אי.די.בי, וגם של בנק לאומי (כמו גם של רוב הבנקים האחרים), שלו חבה הקבוצה כספים.

כפילות אנומלית זו צופנת בחובה חשש אמיתי, בוודאי גם נראות פגומה, שהדבר מונע ממנו לבקר כראוי את הסיכונים הפיננסיים והיציבותיים הגלומים בהחלטתה של מנכ"ל לאומי ביחס למחיקת חובות של לקוחות המבוקרים על ידו. אני מצפה, אחרי פניות חוזרות ונשנות אליך בעניין זה,  להתייחסות מפורטת שלך גם בנושא זה ולהנחיות שיביאו לפירוק הריכוזיות בתחום.

מעבר לחשש בדבר היציבות הפיננסית של הבנק בעקבות ויתור על חוב עצום בסדר גדול כזה, מדובר גם בהחלטה מפלה ולא שוויונית במערכת הפיננסית. בעוד הבנקים פועלים בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לגבות את חובותיהם של משקי הבית ושל העסקים הקטנים והבינוניים, לא ייתכן כי בהינף יד תתקבל החלטה לוותר על חוב של מאות מיליוני שקלים לבן אדם אחד, יהיה חשוב ומשפיע ככל שיהיה. הדבר צורם, מקומם, לא הגיוני ולא כלכלי, במיוחד בעת שהעסקים הקטנים והבינוניים סובלים ממחנק אשראי חמור.

אני קוראת לך לפעול בעניין בדחיפות, וליזום דיון מיוחד, בהשתתפותך, בדירקטוריון בנק לאומי.  

כמו כן אני קוראת לך להוציא הנחיות למערכת הבנקאית בדבר מדיניות מתן האשראי וויתור על חובות לבעלי שליטה בפירמידות עסקיות באמצעות חברות פרטיות בכלל. באופן ספציפי ומיידי מדובר על החברות  של נוחי דנקנר, "גנדן אחזקות" ו"טומהוק".

 בברכה,

ח"כ שלי יחימוביץ'

יו"ר האופוזיציה

 

העתק:

נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר

חברי הוועדה המוניטרית – בנק ישראל