שלי על דו"ח המבקר בנושא מערכת הבריאות: "שוב נחשפים פירות הבאושים של המעבר מהשקעה ציבורית להפרטה ולהפקרת מעמד הביניים והעניים לחסדי השוק הפרטי"‎

8 במאי, 2013

שלי על דו"ח המבקר בנושא מערכת הבריאות: "טביעות האצבע של העשור הכלכלי שבשליטת נתניהו מאז שימש שר אוצר ניכרות עד כאב. מערכת הבריאות היא ענייה, רזה, ולעיתים על סף חוסר תפקוד. הייבוש התקציבי המכוון שביצעו כל הממשלות בעשור זה פגעו קשות במערכת הבריאות שלנו, שבעבר היתה לדוגמא ולמופת וגם היום מחזיקים אותה על גבם צוותים רפואיים נפלאים. ייבוש הרפואה הציבורית הביא לפריחת מערכת פרטית, ולכך שרוב אזרחי ישראל משלמים מכיסם על מה שמגיע להם כזכות יסוד. שוב נחשפים פירות הבאושים של המעבר מהשקעה ציבורית להפרטה ולהפקרת מעמד הביניים והעניים לחסדי השוק הפרטי. למרבה הצער , מדיניותו החדשה-ישנה של שר האוצר לפיד היא המשך ישיר לייבוש, לקיצוץ, ולפגיעה האנושה ברפואה הציבורית בישראל".