נשיאה שוויונית בנטל? הצחקתם את שר האוצר: שעה שהעשירון העליון ישלם רק 2.2% מהכנסותיו על הגזירות - העשירון התחתון ישלם 25.1% מהכנסותיו.

12 במאי, 2013

 

המספרים שאתם רואים עכשיו חזקים מכל מילים, והם משקפים באופן מזעזע ובלתי נסלח את אי הצדק העמוק ואת השגיאה הכלכלית המרה שבתוכנית לפיד.
שעה שהעשירון העליון ישלם רק 2.2% מהכנסותיו על הגזירות - העשירון התחתון ישלם 25.1% מהכנסותיו.
אתמול כתב לפיד: "... מעולם לא היה פה נסיון מרוכז יותר לצדק חלוקתי... אז כן, מעמד הביניים נפגע, אני לא כופר בזה לרגע, אבל לפחות הפעם הוא לא היחיד שהולכים לכיס שלו..."
לקחנו את טענת שר האוצר ברצינות ובדקנו ביסודיות איך נטל הגזרות הצפוי בתקציב הולך להתחלק על פני העשירונים השונים.
ניתחנו עבורכם בסיוע צוות כלכלנים מי נושא בנטל תוכנית לפיד.
בסיס הנתונים הוא של הלמ"ס ושל הביטוח הלאומי, ועליהם נבדקה ההשפעה של הגזרות המרכזיות:
העלאת המע"מ, העלאת מס הכנסה, הטלת מס על עקרות בית, קיצוץ קצבאות ילדים, העלאת מס על סיגריות, ועוד.

התוצאה קשה מאוד. עולה תמונה של נטל גזרות קשה, רגרסיבי, אי-שוויוני בעליל שפוגע בעיקר בעניים ובמעמד הביניים וכמעט לא נוגע בעשירים ביותר.
נציין שעומק הפגיעה קשה עוד יותר ממה שאתם רואים כאן: בשל מחסור בנתונים מדוייקים עדיין לא נכללו בטבלה גזרות קשות אחרות - העלאת האגרה על קשישים סיעודיים, ביטול השתתפות בצהרונים וביטול נקודות זיכוי לאקדמאיים.

נשיאה שוויונית בנטל? הצחקתם את שר האוצר.
הגרף הזה שומט את הקרקע מתחת לכל טענה של לפיד כאילו בתקציב הזה יש ממד כלשהו של שוויון.

מדאיגה אותי מאוד הרשלנות הפושעת. העובדה שבאוצר לא טרחו לעשות (ולהציג לציבור) את מה שאנחנו עשינו בשלושה ימים:
בדיקות פשוטות של ההשלכות הכלכליות והחברתיות של הצעדים הללו על ממדי העוני, האי-שוויון והפגיעה הבלתי פרופוציונלית במי שיאיר לפיד התיימר לייצג - האדם העובד.

המאבק בעיצומו. לא נפקיר את החברה הישראלית ואת אזרחיה בידיהם של לפיד ונתניהו.