שלי על תקציב הבטחון: "אין שחר להחלטה היום משום שהנסיון מלמד שוב ושוב שבמבחן המעשה מקבל תקציב הבטחון בחזרה לא רק את מה שקוצץ אלא מעל ומעבר לו בלי כל דיון מעמיק"

15 במאי, 2013

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ׳ אומרת כי תמוה שנמצאו לפתע מיליארד ש"ח ברזרבות כדי להמנע מקיצוץ בתקציב הבטחון, שעה שאותן רזרבות עצמן לא נמצאו כדי להמנע מהטלת מע"מ על העניים ועל מעמד הביניים או למנוע קיצוצים במשרדים חיוניים כמו בריאות וחינוך.
על שר האוצר להודיע לאלתר על כל הרזרבות העומדות לרשות המדינה ולהבהיר כיצד נעשה התעדוף בשימוש בהן.
באשר לקיצוץ אמרה יחימוביץ' כי אין שחר להחלטה היום משום שהנסיון מלמד שוב ושוב שבמבחן המעשה מקבל תקציב הבטחון בחזרה לא רק את מה שקוצץ אלא מעל ומעבר לו בלי כל דיון מעמיק וכך יהיה גם הפעם.
באופן בלתי מפתיע גם הדיון על תקציב הביטחון דומה לחלוטין לדיונים בשנים קודמות וגם כאן נמוגה כלא היתה כל היומרה לפוליטיקה חדשה שבה נופף לפיד שעה שהוליך שולל את בוחריו.