שלי במכתב לשר האוצר לפיד על השפעת העלאת המע"מ על שיעור העוני, אי-השוויון, יוקר המחיה והאטת המשק

26 במאי, 2013

‏סימוכין:00293613

‏ירושלים,‏ י"ז בסיון, התשע"ג

‏26 מאי 2013

לכבוד

שר האוצר

מר יאיר לפיד

 

 

הנדון: השפעת העלאת המע"מ על שיעור העוניאי-השוויוןיוקר המחיה והאטת המשק

 

שלום רב,

 

ביום ראשון, 1 ביוני 2013 בחצות מוצ"ש אמור להיכנס לתוקף צו להעלאת מס ערך מוסף ל-18% אשר עליו החלטת ואף חתמת.

אני פונה אלייך בבקשה להימנע מצעד זה בשל נזקו הכלכלי וחוסר ההגינות שבו.

לכל הפחות אני מבקשת  לבדוק אם טרם ההחלטה לחתום על הצו נבדקה ההשפעה הכלכלית והחברתית של העלאת המע"מ על אזרחי מדינת ישראל, ואם נעשתה הבדיקה אבקש לראות את מסקנותיה, ואם לא אני מפצירה בך – לבצע אותה בטרם תתרחש פגיעה שאין ממנה חזרה.

המע"מ, כפי שאתה בוודאי יודע, הוא מס עקיף ורגרסיבי אשר מכביד בראש ובראשונה, ובאופן העמוק ביותר, על העניים ביותר במשק,  שכל הכנסתם מופנית לצריכה.

אבהיר: על פי נתוני מינהל הכנסות המדינה, אחרי העלאת המע"מ, ישלם העשירון הראשון מע"מ בשיעור של 7.5% מהכנסתו, בעוד העשירון העשירי, העני ביותר, זה שהכנסתו קטנה יותר משכר המינימום במשק, ישלם כ-40% מהכנסתו על מע"מ.

מספרים אלה מדברים בעד עצמם. העניים ומעמד הביניים הנמוך והבינוני יפגעו קשות כתוצאה מהמהלך, אי השוויון יגדל, וגם כלכלית אין בכך הגיון: מדובר במס שמקטין צריכה וכתוצאה מכך מקטין ביקושים, ומביא להאטה בפעילות הכלכלית במשק.

ועוד מספר: שכדאי לציין: העלאת המע"מ תעביר מכיסי האזרחים להכנסות המדינה 4 מיליארד שקלים בשנה. קשה להתעלם מהעובדה שזה בדיוק סך הטבות המס שקיבלו ארבע החברות העשירות והחזקות במשק ב – 2011.

אם כן, מדוע ממי שנשאו ונושאים בעול, ומעולם לא השתתפו בשום "מסיבה" כפי שהתבטאת לאחרונה, מופעל מכשיר המע"מ, במקום לבטל פטורים (אפילו לא להעלות מס!) על החזקים שאינם משלמים מיסים?

אני מודעת לכך שמדובר במכשיר אהוב על הממשלה לסתימת הגירעונות התקציביים, בין היתר כי ניתן להטילו מהיום למחר.  זאת בחיכוך מינימלי עם הכנסת ובקיום חובת היוועצות בלבד עם ועדת הכספים, ומיד לאחר מכן הצבעה במליאה. מדובר גם בציבור שכה קל לפגוע בו משום שאינו שייך לשום קבוצת כוח כמו אותן ארבע חברות שקיבלו מהמדינה אותו סכום בדיוק, במקום לתת אותו (הם שילמו מיליארד שקלים כנגד הארבעה שקבלו בהטבות מס).

וחרף הקלות הזאת, מוטלת עלייך החובה והאחריות כשר האוצר אשר הבטיח מפורשות כי לא יישלח ידו אל כיסיו של מעמד הביניים העמל ובמידה רבה זכה לאמון הציבור בשל כך – להימנע מהצעד השגוי הזה. ובכל מקרה, וזאת בלי שום ספק -  לבחון לעומק את השפעתם של הצעדים אשר אתה נוקט בהם - טרם מעשה.

אני קוראת לך לדחות בשלב זה את העלאת המע"מ עד לבדיקה מקיפה ויסודית של השפעותיו של צעד קשה זה על האזרחים ועל כלכלת ישראל, ולבחון אלטרנטיבות כלכליות והוגנות יותר לגביית המס.

 

 

בברכה,

 

יו"ר מפלגת העבודה

ראש האופוזיציה

ח"כ שלי יחימוביץ'