שלי חושפת את הצעת המחליטים בנושא ייצוא הגז

21 ביוני, 2013

אנחנו חושפים כאן את ההחלטה המלאה על שוד הגז של המדינה – ההחלטה של נתניהו ולפיד תובא לאישור הממשלה ביום א'.

הנה מסקנות ראשונות מניתוח המסמך, קראו חמש הערות שלי ושתפו לפני שאתם עוברים לאתר שלי למסמך המלא המתפרסם לראשונה:


1. הם מאפשרים יצוא גז על סמך חישוב עתודות בהסתברות של 50% בלבד שכמות הגז היא כפי שהם מניחים. כלומר: גם הכמות שהממשלה רוצה להשאיר לצרכי המשק הישראלי היא בהסתברות נמוכה מאוד. 


2. אין בהחלטה שום התייחסות לכמה שנים מספיקה הכמות מה יקרה לאחר מכן (סוגרים את המדינה?)

3. ההחלטה מאפשרת ליזמים לייצא כמחצית ממאגר תמר! להזכירכם, מדובר במאגר היחיד היום שמחובר לחוף וכנראה המאגר היחיד עליו יתבסס המשק הישראלי בשנים הקרובות. 

4. משרד האנרגיה הגדיר את המאגר כ"מאגר אסטרטגי" וביקש לאסור את הייצוא ממאגר זה. פתאום זה מתהפך ומאפשרים לתשובה לייצא כבר היום כמחצית מהמאגר.

5. מאפשרים ליזמים להקים מתקן הנזלה בקפריסין, בניגוד מוחלט לעמדת מערכת הביטחון.

אנחנו רק מתחילים לעבור ולנתח את משמעויות ההחלטה, גם אתם מוזמנים להעיר כאן, אבל כבר עכשיו ברור שמה שנחשף אתמול הוא רק קצה קצהו של קרחון של השוד הגדול שהולכת לבצע הממשלה באזרחיה.

http://www.shelly.org.il/node/8348