24 שעות אחרי החלטת הממשלה על ייצוא הגז- תוגש מחר העתירה לבג"צ נגד הליך קבלתה

23 ביוני, 2013

את העתירה לבג"צ מגישים יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' וחברי הכנסת רובי ריבלין (ליכוד), ח״כ משה גפני (יהדות התורה), יו"ר ועדת הכלכלה ח״כ פרופ׳ אבישי ברוורמן (העבודה), בשיתוף עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, המכון הישראלי לתכנון כלכלי והפורום הישראלי לאנרגיה. את העותרים ייצגו עו"ד אפי מיכאלי, ערן צין, ד"ר עופר סיטבון ונטע דגן.

 

העתירה משתרעת על פני 40 עמודים וכעת נעשים בה תיקונים אחרונים בהתאם לפרטי החלטת הממשלה.

 

הבג"צ יוגש מחר, יום ב', בשעה 9:30, במזכירות הבג"צים בבית המשפט העליון. יתאפשר פוטו אופ בהשתתפות העותרים.

 

בעתירה נאמר בין היתר:

"בהחלטה בדבר אופן ניצול הגז הטבעי שנמצא לחופי ישראל, יש כדי להשפיע על דמותה הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל בעשורים הקרובים ועל מצבה הגיאופוליטי והמדיני בשנים הקרובות. בכך, נקרתה בפניה של מדינת ישראל הזדמנות היסטורית נדירה להביא לשינוי של ממש באופן אספקת האנרגיה למשק המקומי, תוך הינתקות מהתלות הנמשכת במקורות אנרגיה זרים.

על-אף חשיבותה העצומה של ההכרעה ועל-אף החובה לעגנה במסגרת חקיקה ראשית של הכנסת, נמנעה ממשלת ישראל מנקיטה בצד הדמוקרטי המתבקש והחליטה להימנע מהבאתו של הנושא לדיון דמוקרטי, שקוף ומקיף בכנסת ישראל".

 

עוד נאמר בעתירה כי החלטת הממשלה חסרת תוקף, שכן היא:

"עומדת בסתירה לכלל בדבר "הסדרים ראשוניים" בהיותה מעגנת שורה של הכרעות בתחום קביעת המדיניות, מקנה שורה של סמכויות ומטילה שורה של חובות אשר אינן מעוגנות בהוראת חוק ישירה ומפורשת.

עומדת בסתירה לכלל בדבר "הסדרים ראשוניים" בהיותה מעגנת שורה של הכרעות שיש בהן כדי להוביל לפגיעה בזכויות יסוד.

התקבלה בחוסר סמכות.

התקבלה על בסיס תשתית עובדתית חלקית".

 

כנספח לעתירה מופיעה עמדתו של המשנה ליועמ"ש, אבי ליכט, אשר כותב: "הצעת ההחלטה מהווה לעמדתנו הסדר ראשוני שעל פי טיבו ומהותו צריך להקבע על ידי הכנסת בין באופן מפורט ובין באמצעות הסמכה ברורה ומפורשת של הכנסת לרשות המבצעת.

זאת בשל היקפה המשמעותי של הצעת ההחלטה, מהותה הבין דורית והיותה נתונה במחלוקת ציבורית. על פי עקרונות היסוד של המשטר בישראל ההכרעות העקרוניות מתקבלות על ידי המחוקק..."