שלי על דוח ה-OECD לפיו בישראל הכיתות הצפופות במערב: ""בשונה מדוחות של ממשלת ישראל שראש הממשלה ושר האוצר משתדלים להסתיר מעיני הציבור את דוחות ה-OECD לא ניתן להעלים"

25 ביוני, 2013

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' על דוח ה-OECD לפיו בישראל הכיתות הצפופות במערב: "בשונה מדוחות של ממשלת ישראל שראש הממשלה ושר האוצר משתדלים להסתיר מעיני הציבור, כמו הדוח על הגז של הכלכלן הראשי ודוחות של מנהל הכנסות המדינה, את דוחות ה-OECD לא ניתן להעלים והם חושפים בפנינו מציאות עגומה. מדובר בתוצאה ישירה של מדיניות של קיצוצים חריפים במערכת לאורך עשור נתניהו. ההוצאה הלאומית לחינוך ירדה בעשור האחרון באופן עקבי, בניגוד למגמת העלייה של ההשקעה בחינוך במדינות ה-OECD. התקציב החדש שמביא לפיד מחמיר את המצב וכולל בין היתר דחייה נוספת של יום חינוך ארוך, ביטול שעות הוראה הנוספות לתלמידי כיתות ב', העלאת תשלומי הורים וקיצוצים בסעיפי התקציב שהיו מיועדים לבנייה של מבנים וכיתות נוספות. הבטחות לפיד על "עשור החינוך" לא צולחות אפילו את מאה הימים הראשונים לממשלה."