יו"ר האופוזיציה ויו"ר הקואליציה למנכ"ל הכנסת: הכר בהתאגדות העוזרים הפרלמנטריים

25 ביוני, 2013
יו"ר האופוזיציה ויו"ר הקואליציה למנכ"ל הכנסת: הכר בהתאגדות העוזרים הפרלמנטריים
 
בתגובה להצהרת מנכ"ל הכנסת כי אינו מכיר ביחסי עובד-מעביד בין הכנסת לעוזרים הפרלמנטריים פנו אליו יו"ר האופוזיציה ח"כ שלי יחימוביץ', ויו"ר הקואליציה ח"כ יריב לוין, בדרישה כי יכיר ביציגותם ויסדיר את מעמדם
 
לפני כשבועיים התאגדו העוזרים הפרלמנטריים בהסתדרות והקימו ועד פעולה. מיד עם הכרזת היציגות הם פנו למנכ"ל הכנסת, רונן פלוט, בבקשה שיכיר בהתאגדות ויקיים עימם פגישה ראשונה. מנכ"ל הכנסת סירב להיפגש עימם בטענה שלא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין העוזרים הפרלמנטריים לבין הכנסת והיא אינה משמשת כמעסיקתם.
בתגובה להצהרת מנכ"ל הכנסת פנו אליו ח"כ שלי יחימוביץ', יו"ר האופוזיציה, וח"כ יריב לוין, יו"ר הקואליציה בדרישה כי יכיר בועד העוזרים ויפעל להסדרת מעמדם ושיפור תנאי תעסוקתם בהקדם.
במכתב חריף כתבה יחימוביץ': " אמירתך כי אין יחסי עובד-מעביד בין הכנסת לבין העוזרים, לא תעמוד בשום מבחן משפטי נוכח המציאות הידועה לכולנו, שבה הכנסת היא משלמת השכר הישירה של העוזרים, ומשמשת גם מקום עבודתם הפיסי.
יתכן כי אינך מודע לכך, שהשנתיים האחרונות מלוות בפריחה של התאגדויות חדשות של עובדים, רבים מהם צעירים.
יש שההנהלות משתפות פעולה באופן מבורך עם ההתאגדות, ומאירות את מקומות העבודה באור ציבורי חיובי, ויש שהן מתנכלות להן, מי באיומים ממש ומי בהתפלפלויות משפטיות. ההנהלות המתנכלות זוכות, בצדק, לגינוי ציבורי ואף בתי הדין לעבודה אינם מהססים לומר את דברם בעניין הזכות החוקית להתאגד.
חובה על הכנסת להיות בצד הנאור של המעסיקים בישראל,  ויותר מכך: לשמש מגדלור מוסרי, ולהוות דוגמא ומופת."
 
יריב לוין הדגיש: "העוזרים אינם מוכרים כעובדי כנסת, דבר המהווה פגיעה קשה במעמדם ובתנאיהם. מהלך ההתאגדות הוא הזדמנות ראויה לכניסה של הכנסת למשא ומתן עם הנציגות הנבחרת של העוזרים הפרלמנטריים על מנת להסדיר את העסקתם.
אני ער לכך שמתן מעמד של עובדי הכנסת לעוזרים הפרלמנטריים מהווה שינוי מהותי בעל השלכות רבות על הכנסת ותקציבה. עם זאת, אני סבור כי מוטלת עלינו החובה לפעול בכיוון זה.
אודה לך באם תואיל לשקול לקיים הליך הידברות מול נציגות העובדים ותמצא לנכון להביא לתיקון ההסדר הקיים להעסקת העוזרים."
 
המכתב המלא מיו"ר האופוזיציה, ח"כ שלי יחימוביץ
המכתב המלא של יו"ר הקואליציה, ח"כ יריב לוין
בלינק http://www.shelly.org.il/node/8353