הישג ראשון לעותרים נגד ייצוא הגז: המדינה מורה לחברות הגז להמתין עד לבירור העתירה ולא לנקוט בפעולות שיש בהן כדי להסתמך על תוכנה של החלטת הממשלה

4 ביולי, 2013

בתשובה שהגישה היום (יום ה' 4/7) המדינה לבג"צ, בעתירתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ', רובי ריבלין, אבישי ברוורמן ומשה גפני, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים והפורום הישראלי לאנרגיה, אשר דרשו כי ההחלטה על ייצוא הגז תועבר לדיון בכנסת, הודיעה המדינה כי היא מסכימה לקיומו של דיון דחוף בעתירה. בנוסף, הודיעה המדינה בתשובתה כי חברות הגז אינן יכולות להסתמך על החלטת הממשלה מראשית השבוע שעבר לאשר את ייצוא הגז - עד לסיום הדיון בעתירה. הודעת המדינה נוגעת ישירות להסכם שנחתם בין החברות דלק ונובל אנרג'י לחברת וודסייד האוסטרלית, למכירת שליש מזכויות הפקת הגז ממאגר לוויתן וכן לפעולות אפשריות נוספות אשר ביקשו החברות לבצע בעקבות החלטת הממשלה.

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' ברכה על הודעת המדינה להסכים לקיים דיון דחוף בעתירה ואמרה: "אני שמחה שהמדינה מכירה בחשיבותו ודחיפותו של הנושא ואת הצורך לברר אותו בהקדם האפשרי. ההחלטה המדוברת גורלית לעתיד אזרחי המדינה וטוב עשתה המדינה שלא בחרה בטקטיקה של מריחת זמן ודחיית הדיון בעתירה. מן הראוי שסוגיית ייצוא הגז תובא לדיון מעמיק ויסודי ותכורע באופן דמוקרטי ושקוף בכנסת ישראל.".

עו"ד אפי מיכאלי, מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים המייצג את העותרים בעתירה יחד עם עו"ד ערן צין ועופר סיטבון הגיב אף הוא להודעת המדינה וציין כי "הצטרפותה של המדינה לבקשת העותרים לקיומו של דיון דחוף בעתירה יחד עם אזהרתה הבלתי מסוייגת  המופנית כלפי כל הגורמים הנוגעים בדבר מפני ביצוע פעולות כל שהן שיש בהן כדי להסתמך על החלטת הממשלה, מובילות למצב בו הסיכון שבנקיטת פעולות כאמור ירבוץ על כתפיהן של החברות עצמן ולא יהיה בידיהן לטעון בעתיד שהסתמכו על החלטת הממשלה שכן זו נתונה לביקורת שיפוטית. המשמעות היא פשוטה – המדינה מצהירה באופן ישיר וברור כי בשל האפשרות לקבלתה של העתירה, ראוי כי לא תבוצענה כל פעולה המסתמכת על החלטת הממשלה עד להכרעה בה."