יחימוביץ' מברכת על הודעת היועמ"ש לממשלה והרשות לניירות ערך על גילוי שכר הבכירים בחברות דואליות: "נתן תמיכה ורוח גבית לחקיקה הזו לכשזו תגיע לכנסת"

20 באוגוסט, 2013

יו"ר האופוזיציה, שלי יחימוביץ' מברכת על הודעת היועמ"ש לממשלה והרשות לניירות ערך לפיה המדינה תקדם בחקיקה את גילוי שכר הבכירים בחברות דואליות: "כולי תקווה שאנחנו נמצאים לקראת סופו של המצב האבסורדי שבו חברות שנסחרות בחו"ל ובארץ פטורות מגילוי שכר בכירים וכך יכולות להמשיך לשלם סכומי עתק למנהלים ללא כל ביקורת ציבורית ראויה. אנחנו נתן תמיכה ורוח גבית לחקיקה הזו לכשזו תגיע לכנסת." יחימוביץ' פנתה בעבר לפרופ' שריג, הממונה על שוק ההון בדרישה להנחות את הגופים המוסדיים לדרוש גילוי שכר בכירים בחברות הנסחרותs גם בישראל וגם בארה"ב, כמתחייב בחוק.