שלי ליועמ"ש: "מנע את מינוי אורי יוגב לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות"

21 באוגוסט, 2013

יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' פנתה הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ובקשה "לחסוך מראש פארסה נוספת בכל הקשור במינויים לכהונות רמות, ולמנוע את מינויו של אורי יוגב לתפקיד מנהל רשות החברות הממשלתיות. יחימוביץ' הזכירה מעורבותו של יוגב בשתי פרשות - פרשת בומברדייה ופרשת מינוי מנכ"ל הרכבת, אשר בשתיהן עלה חשש חריף לאי-נקיון כפיים ולזלזול בוטה בנורמות של מנהל תקין.

 

מתוך המכתב: "לא סביר למנות לתפקיד כה משמעותי ורב השפעה אדם אשר התנהלותו בתפקידו הקודם כיו"ר בפועל וכדירקטור בחברת רכבת ישראל בע"מ, שמה ללעג את כללי המנהל התקין וטוהר המידות.

עו"ד אבי ליכט, המשנה שלך, כתב על התנהלותו: '... חוסר התחשבות בכללי מינהל תקין, תכונות, ואף הליכה בפועל, מעבר לקווים מקובלים, אף כדי הגעה למצבים קיצוניים... אינה ראויה באופן מובהק ואינה מתיישבת עם סדרי מנהל תקין...'

בתקופת כהונתו כדירקטור וכיו"ר רכבת לישראל בע"מ, היה מר יוגב מעורב בשתי פרשות שונות, פרשת בומברדייה ופרשת מינוי מנכ"ל הרכבת. בשתיהן עלה חשש חריף לאי-נקיון כפיים ולזלזול בוטה בנורמות של מנהל תקין".

"מנהל רשות החברות הממשלתיות הוא לא עוד תפקיד במגזר הציבורי. מי שימונה לתפקיד יהיה אחראי במישרין על תפקודן ועל עצם עתידן וקיומן של 98 חברות ועמותות ממשלתיות, ועל כ-60,000 עובדים. הוא יאשר או ימנע מינויים רבים לתפקידי מפתח במגזר הציבורי, וישמש רגולטור של החברות הגדולות במשק ושל תשתיות המדינה.

חיוני שלתפקיד זה ימונה אדם שלא דבק בו רבב. יוגב אינו עונה על הגדרה זו."

"בנוסף לכך, עמדותיו המוצהרות (שהן לגיטימיות אם כי אני חולקת עליהן בתוקף) הופכות את מינויו לתפקיד ספציפי זה לתמוה ביותר. יוגב סבור (וזה ציטוט מדוייק) כי 'צריך לשנות את דרך החשיבה בכל התחומים. להפריט את החינוך, את הבריאות, את בתי-הכלא, את המתנ"סים, את הטיפול הסוציאלי; בקיצור, כל מה שזז. המדינה לא צריכה להיות בעלים של שום דבר.'

אם כך, האם אורי יוגב ממונה לתפקיד כדי לנהל את מכירת החיסול הגדולה בתולדות המדינה ולהפריט את החברות הממשלתיות במחירי רצפה למקורביו בסקטור הפרטי?"

"ולסיום, לשמחתנו, אנו בתקופה שבה נבחרי הציבור והפקידות הבכירה אינם יכולים עוד להתעלם מהציבור, ומהדרישה הגוברת לשקיפות, למנהל תקין ולהתנהלות אישית נורמטיבית. לכן מעבר למה שנכתב לעיל ובנוסף למבחנים המשפטיים והפרוצדורליים המקובלים, על הממשלה לשקול גם שיקולים של נראות ציבורית ותקינות נורמטיבית.

אין ספק כי מינויו של מר יוגב אינו עומד בסטנדרטים אלה."

 

לפנייתה של שלי יחימוביץ' ליועץ המשפטי

 

לתשובתו של היועץ המשפטי