תגובת יחימוביץ' לדוח המבקר

15 באוקטובר, 2013
תגובת יו"ר האופוזיציה שלי יחימוביץ' לדוח מבקר המדינה – ההתייחסות היא לפרק "הטבות המס הנתנות מכוח חוק לעידוד השקעות הון" (ע' 171)
 
*לפרסום רק עם פרסומו של דוח המבקר*
 
יחימוביץ': "דו"ח מבקר המדינה המתפרסם כעת הוא עדות לכך שהפיטורים האכזריים בטבע, חברה עשירה שקבורה תחת הר של הטבות ענק – הם התנהגות שהמדינה אחראית לה ישירות. מהדוח עולה שהמדינה מחלקת באופן שערורייתי ורשלני הטבות מס של מיליארדי שקלים לחברות הענק במשק וזאת ללא שום בחינה אמיתית של התועלת הכלכלית שיש בכך, ובלא כל התחייבות של החברות לייצר מקומות עבודה בתמורה.
 
דו"ח המבקר יחד עם המתרחש בטבע מחייבים להפסיק מייד את התמונה הקשה שפורס המבקר: התרפסות כפולה, כאשר פעם אחת נתן לחברות שיק פתוח בדמות הטבות מס דמיוניות לשנים רבות קדימה,  ובפעם השנייה כאשר במסגרת חוק הרווחים הכלואים החברות קיבלו  הנחת ענק ונדרשו לשלם פרוטות על רווחי העתק שצברו. קבלת ההחלטות שליוותה את חקיקת חוק הרווחים הכלואים הייתה חובבנית להחריד ומי ששילמו את המחיר הם אזרחי המדינה שנאלצו לממן מכיסם בתשלומי מע"מ ומס הכנסה את הפטורים שקיבלו החברות מהמדינה לאורך השנים."