שלי: "אני מתגעגעת לשטייניץ"

3 במרץ, 2014
שלי השתתפה בדיון בועדת הכספים, שעסק בכוונת האוצר להנמיך את שיעור גידול התקציב השנתי (כלל ההוצאה) בשנת 2015 מ-3.8%, כפי שנהוג כיום, ל-2.5% בלבד. בדיון השתתף גם אמיר לוי, ראש אגף התקציבים באוצר.
 
“קבעתם תקרת הוצאה, החלטתם שאתם מורידים אותה ב-6-7 מיליארד, והמצאתם נוסחה שהיא שקר כלשהו. זה חסר שחר לחלוטין, ועל בסיס מה? הסתכלתי בגרפים. אתה צופה שב-2015 עדיין תהיה עלייה בצמיחה, ולאחר מכן היא תרד. אתם משנים היום את הכלל הפיסקאלי בשביל מה שיקרה ב-2016. מה בוער לך? יש לך כלל פיסקאלי קיים. תתנהל לפיו, באחריות מלאה, תבדוק את שיעור הצמיחה, תבדוק את הכנסות המדינה. מה יקרה אם פתאום יהיו לך הכנסות ענק מהגז? מה תעשה אז? איך זה משתלב לך עם הנוסחא? פשוט החלטתם להוריד את תקרת ההוצאה, ואתם ממציאים כלל פיסקאלי כלשהו, חדש, במקום הכלל הקיים, שהוא כלל טוב.
 
אני לא מאמינה שאני מגיע לרגע שבו אני אומרת דבר זה, אבל אני מתגעגעת לשר האוצר הקודם שטייניץ ולסגנו ח”כ יצחק כהן, שהעבירו כלל פיסקאלי הרבה יותר נורמאלי וסביר, ע”פ הנתונים שלא השתנו מאז – והרי אותו כלל פיסקאלי צופה בתוכו את הצמיחה. ואם תרד הצמיחה, שתשתנה תקרת ההוצאה בהתאם. אתם פשוט ממציאים כאן משהו, רק כי החלטתם. ואגב, גם הכלל הזה לא ישרוד הרבה זמן.
 
אתה עצמך אמרת שיש תקציבים תומכי צמיחה, ושהתקציב הזה הוא תקציב “קשה”. במילים אחרות, קראת לו תקציב תומך צמיחה. תראה לי מחולל צמיחה אחד בתקציב הזה. אם הייתם מייצרים כמה מחוללי צמיחה, הייתי אומרת 'ניחא', 'בסדר'. עם ישראל מוכן לספוג גזירות בשביל שאחר כך יהיה יותר טוב. אבל אין כאן שמץ של הסתכלות על העתיד. אתה אומר שהאופציה האחרת היא הטלת מיסים? התקציב הזה הוא הטלת מיסים. יש כאן הטלת מס חולים, והטלת מס בריאות, כיוון שאתם מקצצים בתקציב הבריאות. אתם מטילים מיסים: תשלומי הורים על שיעורים פרטיים הם מיסים, תשלומים על ביטוח בריאות, משלים ומושלם, הם מיסים. כל זה מכביד על ההכנסה הפנויה, כל זה מקטין את ההוצאה הפנויה לצריכה, וכל זה ממית צמיחה – לא מחיה צמיחה. אין היגיון כלכלי במה שאתם עושים.
 
יושבת עכשיו ועדת אלאלוף והולכת לתת המלצות למלחמה בעוני. מי יממן את המלצות הועדה? מאיפה יבוא הכסף? הרי כל מסקנה אפשרית של הועדה תכלול העלאת קצבאות, או לחילופין הפחתת תשלומים על צרכי בסיס שאנשים נאלצים לשלם מכיסם. גם אם נניח רגע לרכיב האידיאולוגי – ואני לא מבינה כיצד אפשר לממש את חמשת המ”מים מתקציב מקוצץ – בסוף כל זה פיקציה. אנחנו נחווה עוד כרסום בתקציב המדינה, עוד פגיעה בעניים ועלייה באי השוויון, וכל ההמלצות האלו לא יהיו שוות את הנייר שהן כתובות עליו, כי לא יהיה מאיפה לממן אותן כשהתקציב מתקצץ. ואז נקבל עוד קיצוץ פלאט על הקיצוץ הזה, כדי לעמוד בהוצאות הבלתי צפויות. אז למה להגיע שוב ושוב למלכוד הזה, שבסופו של דבר אין לו שמץ של היגיון?"