למה המדינה מסתירה את כתב החזקה בלוויתן?

26 במרץ, 2014
בדיון מיוחד בועדה לביקורת המדינה, סירבו נציגות משרד האנרגיה לבקשתה של שלי לפרסם את טיוטת שטר החזקה על מאגר לוויתן, לפני שתנתן מחר לשותפויות הגז.
 
בדיון אמרה שלי: "זה אבסורד שתשובה כבר ראה את כתב החזקה ולציבור ולחברי הכנסת אסור לראות אותו. זו חזקה לשלושים שנה שתשפיע באופן דרמטי על הציבור. דו"ח המבקר חשוב, אבל מרגע שהדברים יסגרו לא יעזור שום דו"ח מבקר. זה לא צירוף מקרים קוסמי שמחר נחתמת העיסקה בין השותפויות ובין וודסייד, ובאורח פלא מחודש גם הזיכיון לליווייתן לשלושים שנה בו ביום. אני מניחה שזה לא יהיה ניחוש פרוע לשער שמחר באורח פלאי גם יתן הממונה על ההגבלים פטור מהסדר כובל לשותפויות, עם התניה חלשה ולא משמעותית למכור את כריש ואת תנין. נכון שעל הפטור יוכל הציבור להעיר הערות, אבל מרגע מתן החזקה מחר באופן לא הפיך, ומרגע חתימת ההסכם – זה יהיה חסר משמעות. וודסייד הפעילה כאן, יחד עם תשובה ונובל, לחץ ואיומים על המדינה. על ראה"מ ועל השרים, על הממשלה, על הממונה על נפט, על הממונה על ההגבלים – וכולם זחלו על ארבע לרצות את ענקי הגז."
 
גם יו"ר הועדה לביקורת המדינה, ח"כ אמנון כהן, ונציגי התנועה לאיכות השלטון ועמותת "צלול" בקשו לפרסם לידיעת הציבור את כתב החזקה לשלושים שנה, אולם מנכ"לית משרד האנרגיה אורנה הויזמן-בכור והיועצת המשפטית של המשרד דרורה ליפשיץ סירבו לעשות זאת. שלי בקשה לדעת: "האם בחזקה יהיו התניות לתחרות על לוייתן? מהן ההתניות? האם יחוייבו השותפויות לאפשר לכריש ולתנין להשתמש בצינורות ובתשתית הקליטה שלהן? האם מחר תפורסם במקביל גם החלטתו של הממונה על ההגבלים העיסקיים? האם יש בחזקה התייחסות מפורשת לסעיף 33 לחוק הנפט, שמאפשר לשר בעתות צורך לאומי לחייב את השותפות למכור גז למשק ולא לייצוא? האם יש התחייבות להשלים את חיבור הצינורות לחוף לפני התחלת תהליכי הייצוא? אלה השאלות שלי - אשמח לתשובות."
 
מנכ"לית המשרד השיבה "אנחנו לא חלק מהעניין ולא קשורים לחתימה מחר", אך היועצת המשפטית ליפשיץ תיקנה והשיבה כי בחזקה תובטח סמכותו של השר להורות על העברת גז המיועד לייצוא לצרכי המשק, וכן תיכלל התניה לפיה חיבור המאגר לישראל יושלם לפני תחילת הייצוא. כמו כן אמרה ליפשיץ כי לחזקה יצורף מסמך מלווה בו יובהר כי החלטתו של הממונה על ההגבלים העסקיים להכריז על הסדר כובל במאגרי הגז, ככל שיקבל החלטה כזו, לא תושפע מהחזקה.