שאילתא לשר האנרגיה בעניין מאגרי הגז הטבעי של ישראל

11 ביוני, 2014
כ"א באייר תשע"ד
21 במאי 2014
שאילתה ישירה
 
 
תחזיות שונות אודות מאגרי הגז הטבעי של ישראל
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
 
דו"ח ועדת צמח, שהוגש בחודש אוגוסט 2012, התבסס על הערכה לפיה הביקוש המצטבר לגז טבעי במשק הישראלי, עד 2040, יעמוד על כ-501 BCM. חברי הועדה המליצו לשריין 450 BC מעתודות הגז של המדינה לצרכי המשק, והתירו ייצוא של 500 BCM. הממשלה החליטה בסופו של דבר לשריין כמות רבה יותר, של 540 BCM.
לפי דו"ח שהוכן עבור קבוצת דלק ע"י ד"ר יעקב שיינין, ופורסם לפני כשבוע, ביקושי הגז בישראל עד 2040 יהיו גבוהים בהרבה, ויעמדו על 694 BCM. מדובר בביקוש הגבוה ב-154 BCM יותר ממה ששריינה הממשלה, ובכמעט 200 BCM יותר מהמודל עליו התבססה ועדת צמח.
עוד יצויין כי דו"ח שיינין מניח פיתוח של מקורות אנרגיה גרעינית בישראל; אם פיתוח כזה לא יתממש, הפער בין התחזיות יגדל ב-40 BCM נוספים.
 
רצוני לשאול:
 
1. מהי הסיבה לפערים העצומים בין תחזיות הביקוש?
 
2. במידה והתחזית עליה התבסס דו"ח שיינין היא המדויקת, חסרים למשק לכל הפחות 150 BCM לצרכיו עד שנת 2040. האם אין הדבר מצדיק בחינה מחודשת של החלטת הממשלה בעניין מכסות הייצוא?
 
3. האם גורם רגולטורי כלשהו במשרדך בוחן את התחזית של דו"ח שיינין, וכן מודלים אחרים שהוצעו או שיוצעו, על-מנת להמליץ בדבר בחינה מחודשת של החלטת הממשלה הנ"ל?