"לבטל את חוזר המנכ"ל ולהוריד אותו מהפרק"

25 ביוני, 2014
שלי השתתפה בדיון בועדת החינוך, שעסק בחוזר המנכ"ל החדש המתיר תשלומי הורים בהיקף נרחב. בדיון נכח גם שר החינוך שי פירון.
 
"אני רוצה להתייחס ישירות לחוזר המנכ"ל ולמשמעויות שלו, אבל לפני כן - כמה הערות לשר החינוך. ראשית, אני מתנגדת לתקצוב דיפרנציאלי. חינוך במדינת רווחה מודרני צריך להיות אוניברסלי, נקודה.
אני גם מתנגדת לרעיון שהתשלום יהיה פרוגרסיבי, לפי הכנסת ההורים. אין דבר כזה.
יש שירותי בסיס במדינת רווחה מערבית, שלא צריך להביא תעודת "עני" כדי להיות זכאי לקבלם. זו זכות בסיס. זו חובת המדינה לתת את השירות הזה לכל אזרחיה, בלי אפליה. זו משמעות האזרחות כפי שאני תופסת אותה.
 
אני שומעת את דבריך, שר החינוך, ואיכשהו ניתן להסיק שהורי מחאת הסרדינים הם האשמים בהעסקה קבלנית במערכת החינוך, בתופעת מורי הקבלן ההולכת ומתרחבת. הם האשמים? הם אלו שמוציאים מכרזים לתכנית הילה, לקרן קרב?
ההורים האלה הם הורי מעמד הביניים, שנלחמים על הזכות לתת חינוך בסיסי לילדים שלהם. הם נדחקו בעל כורחם לתשלומי ההורים, לא בחרו בזה, הם נדחקו לזה כי המערכת מתכווצת והולכת.
 
ואני מצטרפת לדבריו של אראל מקודם לגבי האחריות המערכתית - אם בנק ישראל מעריך שיהיה דרוש 18 מיליארד ש"ח קיצוץ בתקציב בשנה הבאה, מי ישלם את זה? ברור שלא משרד הביטחון, ואחריו משרד החינוך הוא שני בתקציבו – ברור שזה יהיה משרד החינוך. 
 
אני רוצה להתייחס גם לחוזר המנכ"ל ספציפית. הבקשה שלי מכם היא לבטל אותו ולהוריד אותו מהפרק.
שמעתי אותך חוזר אינסוף פעמים על המלים "צדק חברתי, שוויון וסולידריות", ועוד פעם ועוד פעם. איך הדבר הזה עולה בקנה אחד עם חוזר המנכ"ל הזה?
 
אני רוצה להתייחס לשלושה סעיפים מתוכו:
סעיף 3 – כל מי שרוצה ללמוד יותר משני מקצועות בחירה מורחבים – ישלם על זה. כאילו שלימודי חמש יחידות זה מוצר על מדף בסופרמרקט, שמי שידו משגת יקנה אותו – ומי שלא לא. זה לא עולה בקנה אחד עם שוויון וסולידריות.
 
סעיף 4 – אישור גבייה של 7,000 שקלים במוסדות חינוך יחודיים, כשבפועל אנחנו יודעים שבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים צצים כפטריות אחרי הגשם – קרוב ל-900 בתי ספר שעונים להגדרה הזו. ויש מועצות בהם הסתי הספר עונים רק להגדרה הזו.
חישוב פשוט מראה שבאזורים שונים, ביותר ויותר בתי ספר יש אפשרות לגבות כ-900 ש"ח בחודש תל"ן. ואין כאן בחירה. זה כבר הפסיק להיות מזמן בתי ספר לעשירים – זו הפכה להיות חלופה לבתי הספר הממלכתיים. אתם קובעים שביותר ויותר בתי ספר יהיה שכר לימוד, בנוסף למסים שאזרחי ישראל משלמים.
 
והדובדבן שעל הקצפת – סעיף 4.5 לגבי תוספת שעות התל"ן. כאן, ואני כבר ממש לא מבינה איך זה עולה בקנה אחד עם הרטוריקה של השוויון והצדק – אתם פשוט מעלים את שעות התל"ן בסמכות וברשות. היקף התל"ן יהיה לפי הטבלה, 10 שעות בנוסף ל-5 השעות המותרות כיום לפי חוזר המנכ"ל. זה מעשה עוולה, שנעשה בסמכות ורשות.
אתם מסמסדים את תשלומי ההורים ומכפילים אותם פי שלושה. איך הדבר הזה משתלב עם "צדק ושוויון" במערכת החינוך?
 
אני חושבת שחוזר המנכל הזה מסוכן, ומאוד בעייתי, מקבע מצב בעייתי ומחמיר אותו – ולכן הבקשה שלי היא לא לאשר את החוזר. תודה."