שאילתא לשר השיכון בעניין קרקעות חכורות מכנסיות

31 באוגוסט, 2014
א' באלול תשע"ד
27 באוגוסט 2014
 
-שאילתה ישירה-
 
 
הנדון: מניעת פגיעה בחוכרי קרקע מכנסיות
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר הבינוי והשיכון
 
 
בניין "ראש רחביה" שברח' קרן קיימת בירושלים הוא אחד ממבנים רבים אותם מחכירות לדיירים כנסיות נוצריות מזרמים שונים. מרבית חוזי החכירה נחתמו בחציה הראשון של המאה הקודמת, והם עתידים לפוג במהלך 20-40 השנים הקרובות. בין הדיירים יש שהם דור רביעי בבניין, שהוא בית לשימור ומבנה ירושלמי ידוע, שסיורים בעיר נוהגים להתעכב לידו.
דיירי "ראש רחביה" חכרו את הדירות במחיר שהיה קרוב למחיר רכישה מלא, והחוכרים הבינו בזמנו ולאורך השנים מהכנסייה כי עם פקיעת חוזה החכירה תינתן להם האפשרות להאריך אותו במחיר סביר.
לפני שבע שנים רכשה קבוצה של ארבעה קבלנים את אופציית הארכת זכות החכירה מהכנסייה, והבטיחה לדיירים כי בתמורה לכך שיתנו את הסכמתם לתוספת בנייה על גג הבניין - הארכת החכירה תינתן להם בלא תמורה כספית.
עם זאת, בהמשך חזרו בהם הקבלנים מהבטחתם, והעבירו את הזכות לקבלן יחיד, משה עידן. עידן דרש בתחילה מחירים מופקעים עבור הארכת זכות החכירה, ובהמשך - הודיע כי לא יאפשר לדיירים להאריך את חוזי החכירה כלל, ועם פקיעתם ב-2034 - על החוכרים להתפנות.
 
ייאמר כי מצב הדברים המתואר נוגע לחוכרי הדירות בבניין "ראש רחביה", אך הוא משקף מציאות בעייתית עבור חוכרי דירות רבים בירושלים ובארץ כולה.
 
רצוני לשאול:
 
1. מהי עמדת משרדך אודות סוגיית בנייני המגורים החכורים מכנסיות בכלל, ואודות המתרחש בבניין "ראש רחביה" בפרט? 
 
2. אילו צעדים נקט משרדך, אם בכלל, כדי לבחון את נושא המבנים החכורים מכנסיות, לאסוף מידע אודות היקף התופעה ולגבש מדיניות לפעולה?
 
3. האם בכוונת משרדך לפעול בנושא המבנים החכורים, בתחום החקיקה או בדרך אחרת? קונקרטית - האם וכיצד בכוונתך לפעול כדי למנוע נישול של דיירים מבתיהם, כפי שעלול להתרחש בבניין ראש רחביה ובמבנים דומים לו? ואם אין בכוונתך לפעול בעניין - מדוע?
 
 
 
תגיות