מכתב לשר האוצר לפיד בעניין מיסוי הגז המיוצא

17 בספטמבר, 2014

15/09/2014

כ' באלול, התשע"ד

לכבוד:

שר האוצר, ח"כ יאיר לפיד

 

הנדון: תיקון החקיקה הנוגע למיסוי גז המיועד לייצוא

 

כבוד השר,

 

לאור חתימת מזכרי ההבנות השונים לאספקת גז טבעי למדינות שכנות, אבקשך לפעול במלוא הדחיפות והמהירות כדי להביא לאישור הכנסת הצעת חקיקה ראויה, שתבטיח כי המדינה תקבל חלק הוגן מהכנסותיהן של חברות האנרגיה מגז הנמכר לייצוא.

 

במרץ 2011, לאחר דיון ציבורי סוער, אושר בכנסת חוק היטל רווחי נפט, ("חוק שישינסקי") שמטרתו להגדיל את חלק המדינה בהכנסות ממכירת נפט וגז טבעי המופק בישראל. החוק בגרסתו הנוכחית חסר, ואינו מגדיר עד תום את חלקה של המדינה בהכנסות מגז הנמכר למדינות זרות, שעשויות להיות גדולות במידה ניכרת ביחס לגז הנמכר לשימוש בישראל.

 

למרות לאקונה זו, ביוני 2013 אישרה הממשלה ייצוא גז טבעי בהיקף נרחב מישראל, בהתבסס על המלצות ועדת צמח. בהחלטתה דאז, קבעה הממשלה כי סוגיית המיסוי על גז הנמכר לייצוא תובא על-ידך לאישור הכנסת, בתוך פרק זמן קצר (כארבעה חודשים).

 

למרות חשיבות הנושא ודחיפותו, משרדך לא הביא את תיקון החוק לאישור הכנסת, ואף לא פרסם תזכיר חקיקה, עד לחודש מרץ האחרון – אז, ב"צרוף מקרים", פורסמה טיוטה של תזכיר החוק ברגע האחרון בטרם מועד אישורה של עסקת וודסייד. עם התפוגגותה של העסקה התפוגג אף התזכיר, ולא קודם בממשלה או בכנסת.

 

בחודש יוני האחרון זימנתי דיון דחוף בועדת הכספים, יחד עם חברי הכנסת דב חנין, משה גפני, אלעזר שטרן וניצן הורוביץ, בעניין הצורך הדחוף בהסדרת הגז הנמכר לייצוא. מטרת הדיון הייתה לקבל מענה אודות שאלות וסוגיות שונות הנוגעות לתזכיר החוק שפורסם, וחשוב מכך – להבין את תמונת ההתקדמות בכל הנוגע לחקיקת החוק. בדיון הודיע נציג משרדך, מר אסף גבע, כי תזכיר מתוקן יוגש "בתוך מספר שבועות". גם נציגי משרד האנרגיה ורשות המסים שנכחו בדיון הבינו את הצורך בהשלמת תיקון החקיקה בהקדם האפשרי.

במהלך השבועות האחרונים חברות הגז הגיעו להסכמות ולהבנות לגבי עסקות ייצוא גז בהיקף נרחב, לרשות הפלסטינית ולירדן. עסקאות אלו נחתמו, לפי הדיווח, תוך מעורבות נרחבת של נציגי הממשלה וכן של ממשלת ארצות הברית, ומערבות את חברת נובל האמריקאית. לגבי עסקת הייצוא לירדן, לפי הדיווח מכירת הגז תיעשה באמצעות תאגיד זר, חברת-בת הנשלטת בידי חברת נובל האמריקאית. זהו בדיוק מתווה המכירה שיאפשר לנצל את הפרצה הקיימת כיום בחוק ששינסקי, ולהימנע מתשלום מס הוגן על גז המיועד לייצוא.

 

אדוני השר, זהו התרחיש המדויק ממנו חששנו במהלך החודשים הארוכים בהם נמנע משרדך מלתקן את חוק ששינסקי. מצב בו מעורבותן של ממשלות זרים, ואינטרס ישראלי דיפלומטי ברקימת עסקאות עם שכנותינו – אינטרס שריר וקיים שיש בהחלט לקחת אותו בחשבון – יצרו מצב בו תיקון החוק לא יתאפשר. על אף שחלפו כבר חמישה-עשר חודשים מאז הוטל על משרדך לתקן את החוק ולהבטיח מיסוי הוגן למען תושבי ישראל, עד כה אף לא פורסם התזכיר העדכני, והליך החקיקה הארוך בממשלה ובכנסת – טרם החל. ואין צורך להכביר מלים על החשיבות של מקור הכנסה זה, ובייחוד לקראת דיוני התקציב המתקרבים.

 

לפיכך אני פונה אליך בבקשה דחופה, להשלים את תיקון החוק בהקדם האפשרי, באופן שיבטיח כי הציבור יזכה לחלק הוגן ונאות מרווחי הגז המיועד לייצוא. ככל שתתמהמה ותתעכב – כך הלחצים הפוליטיים, הכלכליים והדיפלומטים יקשו על מלאכת החקיקה בהמשך.

 

בכוונתי להמשיך ולקדם נושא זה בכלל הכלים העומדים לרשותי.

 

אודה על תשובתך.

 

בברכה,

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

 

העתק:

ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו

שר האנרגיה, ח"כ סילבן שלום

שר הכלכלה, ח"כ נפתלי בנט

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט