שאילתא לשר החוץ בעניין נסיעתו לוינה שהוסתרה מהציבור

17 בספטמבר, 2014
-שאילתה ישירה-
 
הנדון: נסיעתך לביקור בוינה, שהוסתרה מהציבור
 
 
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר החוץ:
 
 
ביום 16/09/14 דיווח העיתונאי ברק רביד בעיתון הארץ על טיסתך בסוף השבוע החולף לאוסטריה, בירת וינה. 
לפי הדיווח, הביקור לא דווח לעיתונות, ואף הוסתר ממרבית בכירי משרדך ומדיפלומטים הנוגעים לעניין. 
 
במהלך שהותך בוינה נפגשת, כאמור לפי הדיווח, עם הטייקון האוסטרי מרטין שלאף.
 
רצוני לשאול:
 
1. מה הייתה מטרת ביקורך בוינה?
 
2. מה הייתה מטרת הפגישה עם שלאף?
 
3. אילו פגישות דיפלומטיות קיימת במהלך הביקור?
 
4. מה הייתה הסיבה בגינה הביקור הוסתר מהעיתונות, וכן מפקידים במשרדך הנוגעים לעניין?
 
5. ככל שלא היו פגישות דיפלומטיות בהן לקחת חלק במהלך ביקורך בוינה, מי מימן את הביקור? האם הוא מומן מתקציב המשרד?
 
6. מהם נהלי הביקורת והשקיפות בכל הנוגע לנסיעות של שר החוץ לחו"ל במשרדך? האם בראייתך לא דרושה ביקורת, פרלמנטרית או אחרת, אודות נסיעות אלו?