שלי בועדת החינוך: "יש לבצע שמיטת חובות מיידית למורי אופק חדש שמשכורותיהם עוקלו"

26 בנובמבר, 2014

שלי קראה היום בדיון מיוחד בועדת החינוך לשמיטת חובות המורים ולביטול תהליכי הגבייה האלימים שנעשו מצד משרד החינוך. "500 מורים מצאו עצמם ביום בהיר בחובות עתק, כאילו לקחו משכנתא שנייה, שלא באשמתם ואף בלי שקיבלו הודעה מראש. זו גבייה אלימה שספק אם היא חוקית, ובלתי נסבל שהמדינה היא שעושה זאת. המצב בו מורים, שליחי ציבור אמיתיים, שמשתכרים גם ככה שכר זעום, עוד נקלעים לחובות עתק – ממיט עליהם אסון כלכלי. אנחנו בשנת שמיטה, ועל משרד החינוך להודיע על שמיטת חובותיהם של המורים."

הדברים נאמרו במסגרת דיון דחוף בועדת החינוך, שיזמה שלי בעקבות הליכי הגבייה החד-צדדיים בהם נקט משרד החינוך בשבועות האחרונים כלפי מאות מורים. בשל טעויות חישוב שכר שביצע המשרד במשך שנים, מבלי ידיעתם של המורים ושלא באשמתם, נוכו ממשכורתיהם של רבים ממורי "אופק חדש", באופן חד-צדדי ובלא התרעה מוקדמת, אלפי שקלים לכיסוי חובות – חובות שכלל לא היו מודעים להיווצרותם. הבדיקה בדבר החובות נעשתה על-ידי משרד החינוך שבע שנים לאחר המעבר ל"אופק חדש".

בדיון נשמעו עדויותיהם של מורים שנפגעו מתהליכי הגבייה של המשרד. שירי גולצאקר, מחנכת בבית ספר יסודי בהרצליה שעברה להוראה מתחום ההיי-טק, סיפרה כי ממשכורתה בגובה 5,500 שקלים הועברו לה מאות שקלים בלבד, וכי משרד החינוך משך באופן חד-צדדי 14,000 ש"ח מקרן הפנסיה שלה. יוסי בן דוד, בעלה של מורה, מורן בן-דוד, אשר דבר בשמה משום שנאסר עליה להתבטא בעניין, סיפר איך כרעם ביום בהיר נודע להם כי הם "חייבים" 95 אלף שקלים למשרד החינוך, וכי בנוסף להורדת הסכום משכרה של אשתו, מעתה גם היא תורד בדרגה בשל חישוב מוטעה כביכול של דרגתה. מורה נוספת תיארה כי לאחר שבמשך שנים עבדה שעות נוספות מדי שבוע לפי אופק חדש, נודע לה לפתע כי היא חייבת עשרות אלפי שקלים למשרד; פניותיה נענו בהתעלמות וביחס משפיל. המורים גם תיארו כי בעקבות מהלכי משרד החינוך נשללה דרגתם ומשכורתם העתידית תיפגע באופן משמעותי.

שלי קראה בתום הדברים, פרט לשמיטת חובות המורים, לבירור משפטי מקיף של התנהלות משרד החינוך כפי שנגלתה.

לצפייה בנאום המלא בועדה: