השר לענייני עננים

15 במאי, 2015

השר לעניָינֵי \ אפרת שטרן
השַּׂר לעניָינֵי עֲנָנִים
רָבץ בַּכּורסא, נִים-לא-נִים,
הוא פיהֵק ושיהֵק וגיהֵק,
הוא עִלעֵל בָּעיתון – וציחקֵק.
אחר-כך הוא הִבריש נעלָיו
ושִיֵיף בִּקפידה ציפּורנָיו
ודָרש בִּמפורָש: "שוּם שיחות טלפון
אני לא מְקַבֵּל מֵעכשָו!"
תוך פָּחוֹת מִדַּקָּה – נשמעה לה דפיקה
על דַּלתו של השַּׂר לעניינֵי עֲנָנים,
וּבַפֶּתָח ניצַב, עִם שַׂקית גַּרעִינִים,
השַׂר לעניָינֵי גינוּנים.
מיָד אחרָיו - בפַרצוף מְשֻׁלְהָב -
הִגיע השַּׂר לעניינֵי הַפְתָּעוֹת
והִגיע השַּׂר לעניינֵי מַחמָאוֹת
ואִיתָם גם הופִיעַ, כּוּלוֹ מְבוּדָח,
אוחֵז בְּבַקבוק של לִיקֶר מְשובָּח
השר האחראי על עוזֵר היחצָ"ן
של יועץ הדובֵר הראשי של הסגָן
של מנכָּ"ל מַשְׁאַבֵּי-האֶנוֹש בַּלִּשְׁכָּה
של מוּמחֶה לדִברֵי מְתִיקָה.
עכשו, כשהתכַּנְסו בָּחֶדר נִבחרֵי-העַם,
פָּנה המְאָרֵחַ אֶל כּולָם בְּקול נפעַם:
"הַנוֹהַל, רבּותי, הרֵי יָדועַ וּמוּכָּר,
אז בואו ונַתחיל מיָד,
כי הזמן יקָר."
ואכן בָּרֶגע
שניתַן הָאוֹת,
ללא כל שְהִיות הם נָעַלו את הדלָתות,
ליֶתר ביטָחון הֵגִיפוּ תְּריס, סָגרוּ חלוֹן -
והֵחֵלו להפריח באויר
בועות
סבון.
בּועָה אחת קטנה
צָנחָה הַיְשֵר על התמונה
של בניָמין זאב,
חוזֶה המדינה
בּועָה שניה, ללא היסוס,
קִיפּצָה וצָלְלָה
על הקְלַסֶר של דוּ"חַ
נְתונֵי האבטָלָה
ועוד בועה אחרת,
נהדרת וזוהרת
התנפצה לה בטָעוּת
על מגילת העצמאוּת.
אָח, איזו הילוּלָה
התחוללָה בַּמֶמשלָה!
ורק בִּשעַת חֲצוֹת,
על השולחן עָלָה
השַּׂר המְאָרֵחַ,
הוּא בִּגרוֹנו כִּחְכֵּחַ,
אֶת הַזֵיעָה מָחָה
והוֹדִיעַ בִּמְבוּכָה:
רַבּותַי, עימָכֶם הסליחה,
אך עלַי לְהשבִּית תַ'שִׂמחָה,
כי מחָר מְחַכֶּה לנו שוּב יום לא-קל
וזאת מִכֵּיוָון שֶעָלֵינו מוּטָל
כל הבּוֹקר, על-פִּי פּרוֹטוקול,
לשַׂחֵק בַּמשרָד מונופּוֹל;
בָּהֵמשך - יְשיבָה חֲשוּבָה
שתּוּקדַּש לְ"אֶמת או חוֹבָה";
ולַמרות שנִהיֶה יְגֵעים
לְאחַר כּל אוֹתָם מִבצָעים,
גם רָצוי שנַכריז על גִּיוּס
ארבָּעים חטיבוֹת מילוּאִים.
הסטטוס עם השיר הזה היה אחד הסטטוסים הראשונים שהעליתי, בהרכבת ממשלת נתניהו ב-2009, אבל כיוון שכל השגיאות ממוחזרות - למה שלא אמחזר גם את הסטטוס.