שלי מבהירה בערוץ הראשון: "אני ביקשתי להיות חברה בוועדת החוץ והביטחון. זו וועדה שמאוד מעניינת אותי"

11 ביוני, 2015

שלי התראיינה בתוכנית "הערב בשש" עם אמיר איבגי בערוץ הראשון, והתייחסה לפרשת אורן חזן ולקיזוז שניתן לה מידי האופוזיציה, לעובדה שלא שובצה כחברה בוועדת הכספים של הכנסת ולנושאים נוספים.

על כך שאינה חברה בוועדת הכספים אמרה: "אני חייבת לא לחמם לחינם ולהגיד דברים לאשורם. אכן, מהרגע שלא נבחרתי לראשות ועדת הכלכלה אני ביקשתי להיות חברה בוועדת החוץ והביטחון. זו בקשה שלי שנענתה מיד. אני אסביר במשפט, לא ביקשתי להיות חברה בוועדת הכספים וגם לא בוועדת העבודה והרווחה שיקרה לליבי כיוון שבוועדות האלה אפשר פשוט להגיע ולעבוד. זה מה שאני עושה לאורך כל השנים. אני פועלת בוועדות רבות, גם כאלה שאני לא חברה בהן. כבר עכשיו, היום, הייתי בוועדת חוק חוקה ומשפט ובוועדת העבודה והרווחה וקידמתי שם נושאים שקרובים לליבי – מעמדם של הפרקליטים והרפורמה בבריאות הנפש. בוועדת החוץ והביטחון, שמאוד מעניינת אותי, זו וועדה שאי אפשר לבוא לדיוניה בלי להיות חברים מן המניין, ולכן אני ביקשתי ואני קיבלתי. אין צורך לדאוג לי. אני מבטיחה לך, אמיר, שאני אהיה מאוד פעילה בוועדת הכספים."

על פרשת אורן חזן ועל הקיזוז שניתן לו אמרה:

"שלי: אם יחסי הכוחות בין הקואליציה והאופוזיציה הם כאלה שיש רוב של 61, ממש על כרעי תרנגולת, לקואליציה, ומזדמנת לנו ההזדמנות ואפשר לערער את הרוב הזה, לקרוא תגר ולהצביע אי אמון נגד ממשלה שאנחנו לא רוצים בקיומה, להגיש על מגש של כסף קיזוז – בלי תנאי, אגב, באותה תקופה הקואליציה יכולה להביא חוקים גזעניים, חוקים רעים, הצעות אי אמון, ואנחנו מחויבים לקיזוז – בשביל לנקות את ערימה ה-, אני מנסה למצוא מילה עדינה שעוברת שידור, את הערימה שהשאיר אורן חזן בסלון של הליכוד ושל נתניהו, אנחנו באים ומנקים בהתנדבות. זה דבר שהוא פשוט מופרך, לא מתקבל על הדעת בשום צורה.
איבגי: מבהיר הרצוג שהמהלך הזה נובע מפאת כבודה של הכנסת, מה גם שהוא מוגבל בזמן.
שלי: מבהיר הרצוג, ואני חושבת ששוגה הרצוג שגיאה קשה, ואני לא היחידה. רבים מחברי חושבים כך ונדהמו מההחלטה הזו, שאגב נעשתה בלי להתייעץ עם הסיעה בכלל. זו החלטה מרחיקת לכת, לוותר על האפשרות לערער על הרוב הקואליציוני, בלי תנאי, לתקופה. זה דבר שבוודאי דרש התייעצות. אני ממש חושב שהרצוג לא סייע בכך לכבוד הכנסת. להפך, הוא גרם לזה שדמותו המפוקפקת של אורן חזן הפכה להיות בעיה שלנו. אני לא מרגישה שקיומו של אורן חזן בכנסת והפרשייה המביכה והחרפתית הזאת, שאפילו אם רק חלק ממנו נכון היא חמורה להפליא ואין מילים לתאר אותה, כל הסיפור הוא מפוקפק ורע ביותר – אני לא חושב שהעובדה שאורן חזן מכהן כחבר כנסת בליכוד ומבייש את הליכוד, מביישת אותי. אני מאוד מצטערת. הוא לא פוגע בכבודי, לא פוגע בכבוד סיעתי, לא פוגע בכבודו של המחנה הציוני. הוא בעיה של הליכוד, הוא צריך להישאר בעיה של הליכוד. יתכבד ויפתור אותה הליכוד. בוודאי שאנחנו לא צריכים לפתור להם את הבעיה.
איבגי: את רואה בזה נקודה מהותית שווה לרכז בה כוח או לראות בה מנגד סוג של נקודת חולשה בליכוד שעליה תיפול הממשלה? הרי את זו שאמרת לפני כמה שבועות, עם הקמת הממשלה, שאת רואה בתוכה גורמים שהם מאוד קרובים אליך לפחות מבחינת תפיסת העולם החברתית ושתשתפי איתם פעולה כשהעניינים יובאו להצבעה בכנסת, בנקודות מסוימות כמובן. 
שלי: זו בדיוק ההבחנה. אופוזיציה אחראית וממלכתית כמו שאנחנו, בוודאי המחנה הציוני, לא אוטומטית מצביעה נגד ממשלה. למשל, בצוק איתן, גם בוז'י וגם אני נתנו גיבוי לראש הממשלה נתנו כשהוא הותקף מימין ע"י דני דנון, ע"י בנט. מצאנו לנכון לאזן את זה ולתת לו גיבוי. זה היה אד-הוק במלחמה. אם יהיה מהלך מדיני פורץ דרך, אנחנו נחזק אותו וניתן את האצבעות שלנו מהאופוזיציה. אם יהיה חוק חברתי כמו למשל החוק שמבטיח ליצמן, סיעוד ממלכתי לכל, לקשישים וגם לקשישים עניים – בוודאי שאנחנו לא נפגע בציבור ונצביע נגד. אבל בין הדברים החשובים והמשמעותיים האלה לבין להגן על איזה ארחי פרחי שהליכוד הכניס לשורותיו, לחבק אותו כאילו הוא הבעיה שלנו ועל סמך זה להבטיח, שים לב, הבטחה מרחיקת לכת – כי אתה מבטיח חסינות לליכוד, לא משנה מה הם יביאו. זה בלנקו, חתימה בלנקו, קחו קיזוז – לא משנה מה תעשו, קבלו קיזוז לאורן חזן. זה דבר שהוא בלתי נתפס. הוא לא נכון. ככה לא מתנהלת אופוזיציה. יכולנו עכשיו להינות מתקופה שבה יש לנו סיכוי להפיל את הממשלה. אורן חזן, לא היינו צריכים לחבק אותו. יחבק אותו ביבי. לכן כל הסיפור הזה הוא סיפור מוזר וחבל לי שקרה."

לצפייה בראיון המלא: