שלי במליאה: "הגיע הזמן לשים קץ להוראת השעה האוסרת על איחוד משפחות של פלסטינים וערביי ישראל"

15 ביוני, 2015

שלי נאמה במליאת הכנסת במסגרת דיון בבקשת הממשלה להארכת תוקף הצו האוסר על איחוד משפחות של פלסטינים וערביי ישראל, והביעה התנגדות לבקשת הממשלה. לצפייה בדבריה המלאים:

תוכן הנאום:

אדוני היושב ראש, אקרא קטע ממגילת העצמאות: "תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. אנו קוראים - גם בתוך התקפת-הדמים הנערכת עלינו זה חודשים - לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המלאה על יסוד אזרחות מלאה ושווה." מתוך הכרזת העצמאות של מדינת ישראל.
הוראת השעה הזאת שאנו נדרשים להאריך אותה בפעם המי-יודע-כמה ניתנה בשל מצב בטחוני מאוד חמור. הפיגועים הרצחניים השתוללות ברחובות, אוטובוסים עלו באש, מסעדות, בתי קפה, הרוגים רבים בני כל הגילאים, ואכן המצב הביטחוני היה חמור וקשה. אגב, היא ניתנה כשאריאל שרון היה ראש הממשלה, זה היה ב-2003, תשס"ג, אברהם פורז היה שר הפנים, משה קצב נשיא המדינה. מאז שוב ושוב ושוב אנחנו נדרשים לאשר את הוראת השעה הזאת, והיא הפכה למין הסדר של קבע.
גם אני אקרא כאן קטע מדבריו של שופט בין המשפט העליון, השופט אדמונד לוי זכרונו לברכה. צריך להדגיש, אדמונד לוי היה שופט ימני, מינוי ימני, חובש כיפה. הפסיקות שלו היו מאוד חדות בעניין הזה. הוא היה מזוהה פוליטית. וכותב אותו אדמונד לוי:
"הוראותיו של חוק האזרחות והכניסה לישראל מעניקות משקל מכריע למרכיב הביטחון, אגב פגיעה אנושה בזכויות יסוד שמין המעלה הראשונה. הן יוצרות מציאות שתוצאתה המובהקת היא הצרת זכויותיהן של ישראלים אך משום שערבים הם. הן מקנות לגיטימציה לרעיון זר לתפיסות היסוד שלנו. קיפוחם של בני המיעוט אך בשל היותם כאלה בהתבססן על הסדר של סיווג קטגוריאלי שיש בו הכל זולת בחינה פרטנית של הסיכון הנשקף מאדם, הן מטשטשות הן דמותו של היחיד, כל יחיד, כעולם ומלואו וכמי שנושא באחריות לעולם הוא. הן פותחות פתח למעשי חקיקה נוספים שמקומם לא יכירם בתפיסה הדמוקרטית. הן מאיימות לקרבנו צעד נוסף אל עבר תפיסה המשמרת את הדמוקרטיה בקליפתה מבלי להותיר שריד מתוכנה."
אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, הגיע הזמן לשים קץ להוראת השעה הזאת, שבהמשך כותב עליה השופט אדמונד לוי, ובצדק, שהיא עצמה המאיימת על קיומה של מדינת ישראל ועל ביטחונה אפילו יותר מאותו איום ביטחוני שלשמו היא נכתבה. תודה רבה.