שלי במכתב לסגן שר הבריאות: "חשש לפגיעה בפרטיותם של קטינים אשר אושפזו בגין מחלה פסיכיאטרית"

21 ביוני, 2015

21/06/2015

ד' בתמוז, התשע"ה

לכבוד:

סגן שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן

 

הנדון: חשש לפגיעה בפרטיותם של קטינים אשר אושפזו בגין מחלה פסיכיאטרית

 

כבוד סגן השר,

 

כידוע לך, הרפורמה בבריאות הנפש עתידה להיכנס לתוקף ביום ה-01.07.15. כחלק מהעברת האחריות לטיפול נפשי ממשרד הבריאות לקופות החולים, יידרשו בתי החולים הפסיכיאטרים להעביר לקופות דיווח מלא אודות ילדים ובני נוער שאושפזו אצלם.

כיום, ס' 23(ב) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) קובע כי אשפוז של קטין לצורך אבחנה או טיפול לא יתועד ואף לא יישמר במאגרי המידע של מערכת בריאות הנפש, אלא אם אובחן כחולה במחלת נפש המסכנת אותו או את זולתו.

מטרתו של הסעיף ושל ההגנה המיוחדת שהוא קובע היא למזער את הפגיעה שעלולה להיגרם לקטינים כתוצאה מחשיפת פרטים בנוגע לאשפוזם. בעת התבגרותם, ילדים ובני נוער מתאשפזים לעתים בשל הפרעה התנהגותית או נפשית, גם כאשר אינם לוקים במחלת נפש פעילה. עילת אשפוז זו היא ייחודית לקטינים, אשר יכולים לחזור לתפקוד נורמטיבי מלא – בלא תיוג כחולים פסיכיאטריים, על המחיר החברתי והאישי הכבד הנלווה לכך. לכן נקבעה בחוק חובה מיוחדת להגן על זכותם לפרטיות, כדי שיכולתם להשתלב בחברה לא תיפגע.

בשנת 2006, בהיותי יו"ר הועדה לזכויות הילד בכנסת, התגלה לי כי חרף הוראות החוק – פרטי קטינים שאושפזו נשמרים במשרד הבריאות. על כן עתרתי לבג"ץ, יחד עם יצחק קדמן מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד וחברי הכנסת יעקב מרגי, יואל חסון ורן כהן; בעקבות עתירתנו משרד הבריאות שינה את הנוהל והפרטים האישיים של הקטינים נמחקו.

כעת, עם כניסת הרפורמה לתוקף, לא רק שהמידע המזהה יעבור במלואו מבתי החולים לקופות – אלא שאפילו לא נקבעו כללים או הנחיות לעניין מחיקת המידע, הטיפול בו, זהות הגורמים המקצועיים בקופות אשר רשאים לגשת אליו ובאילו נסיבות יעשו זאת. תיעוד הטיפול והאשפוז הפסיכיאטרי של קטינים עתיד להיות חשוף באופן לא מבוקר במערכת הרפואית; באופן זה בוודאי שלא יהיה אפשר למנוע זליגה של המידע לגורמים שונים ופגיעה בלתי ניתנת לתיקון בילדים ובני נוער רבים.

על פניו, מדובר בהפרה של הוראות ס' 23(ב) לחוק הנוער; אך פנייתי אליך איננה משפטית אלא ערכית. עמדתי לגבי הרפורמה בבריאות הנפש בכללותה ידועה, ואין זה המקום לפרוס את שלל הקשיים, הפגיעות והעוולות שייגרמו כתוצאה ממנה. אך עניין זה באופן מיוחד זועק לשמיים מבחינה רפואית, נורמטיבית ועניינית: אסור ששיקולי יעילות ביטוחית ונוחות אדמיניסטרטיבית של קופות החולים, חשובים ככל שיהיו, יובילו לפגיעה כה קשה באלו שזקוקים להגנה כפולה ומכופלת ממערכת הבריאות.

ייאמר כי במידה ולא תינתן הגנה מספקת לפרטיהם של קטינים, הדבר גם עלול להוביל ילדים והורים לבחור להימנע מקבלת טיפול רפואי, מחשש כי המידע לגבי אשפוזם יזלוג לגורמים חיצוניים – למשל לצבא – ויפגע בהם בעתיד.

אני ערה לכך שנושא הזה הובא בפני מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק, וכי קיימת חוות דעת משפטית מטעם משרדך הגורסת כי הסעיף האמור אינו תקף לגבי קופות החולים, אלא רק לגבי המאגר שהיה קיים במשרד הבריאות.

אני סבורה כי מדובר בפרשנות פורמליסטית וצרה של החוק, ומבקשת את התערבותך.

העברת המידע באופן חופשי לקופות החולים ואיון סעיף 23(ב) לחוק הנוער ופסיקת בג"ץ בנושא, מהווים הפרה של החוק, וסיגה מנורמות אתיות בסיסיות של צנעת הפרט.

אני פונה אליך אפוא בבקשה להורות לצוות המקצועי במשרדך על קביעת נהלים לקיום החוק כלשונו.

 

אשמח להעביר כל מידע נוסף בנושא, ואף להיפגש בעניין.

 

 

בכבוד רב, באיחולי הצלחה ובברכה,

 

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

העתק:

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק.

 

לקריאת תשובתו המלאה של סגן השר ליצמן לחצו כאן.