שאילתה לשר הכלכלה: אפליית נשים בהריון אשר עובדות במשרה חלקית

28 ביולי, 2015

שאילתה  ישירה

  אפליית נשים בהריון אשר עובדות במשרה חלקית

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה הכלכלה

 

בסעיף (7ה) לחוק עבודת נשים נקבע כי נשים בהריון יכולות להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות, מבלי שהדבר ינוכה משכרן. החוק מכיר בזכות זו הן עבור נשים שעובדות במשרה מלאה, אשר זכאיות להיעדר עד 40 שעות במהלך חודשי ההריון, והן עבור נשים שעובדות במשרה חלקית, אשר זכאיות להיעדר עד 20 שעות.

הובא לידיעתי כי קיימת אפליה בחוק בין סוגים שונים של משרות חלקיות, אשר מונעת מנשים רבות לממש את זכאותן לבדיקות על חשבון שעות העבודה. לפי ההגדרה הנוכחית של "משרה חלקית", זכות ההיעדרות ניתנת לנשים שעובדות שבוע עבודה מלא, אשר בו כל יום עבודה כולל פחות מ-4 שעות. נשים אשר עובדות למעלה מ-4 שעות ביום, אך לא משלימות שבוע עבודה מלא – אינן זכאיות. ברור כי נשים רבות עובדות בשתי משרות חלקיות (ואף יותר), או משלבות עבודה ולימודים, וההגדרה הנוכחית שוללת מהן את הזכאות.

אציין כי נראה כי המחוקק היה מודע לאפליה זו, שכן סעיף 7(ה)(3) לחוק מסמיך את שר הכלכלה, באישור ועדת העבודה והרווחה, לקבוע בתקנות הוראות משלימות  לצורך ביצוע סעיפי החוק הנ"ל, ובאופן ספציפי לגבי מי שעובדת אצל יותר ממעסיק אחד; אך עד כה התקנות טרם נקבעו.
 

רצוני לשאול:

  1. מהי עמדתך בעניין אפליה זו בחוק עבודת נשים?
  2. האם תשתמש בסמכותך לקבוע בתקנות שגם אישה בהיריון, שעובדת במשרה חלקית בשבוע עבודה לא מלא, תהיה זכאית להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות רפואיות?

לקריאת תשובתו של שר הכלכלה לחצו כאן.