שלי על החשש לפגיעה בפרטיותם של קטינים בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש: "לאלץ את המערכת לעמוד בתנאי הבסיסי ולשמור על פרטיותם של קטינים"

30 ביולי, 2015

שלי השתתפה בדיון מהיר שיזמה ביחד עם ח"כ מיכל רוזין בועדה לזכויות הילד בראשות ח"כ יפעת שאשא-ביטון בדיון בנושא הפגיעה בפרטיותם של קטינים בעקבות יישום הרפורמה בבריאות הנפש.

לצפייה בדברי הפתיחה של שלי:

תוכן הדברים המלא:

תודה רבה ליושבת ראש הועדה,
יש לי במידה רבה תחושת דה ז'ה וו כי יצחק קדמן ואנוכי ניהלנו את אותו דיון בדיוק בשנת 2007 זה היה, אם אני לא טועה, כשנדרשנו לגונן על פרטיותם של קטינים שנזקקו לטיפול – בין אם זה טיפול יסודי וארוך שנים ובין אם זה מגע אחד עם מערך טיפול הנפש בגלל אירוע בחייהם. התברר שמידע על הטיפול הזה נמשך והוא מלווה אותם והוא חשוף במידה רבה לאורך כל שנות חייהם מעתה ועד עולם, ופוגע גם בצנעת הפרט שלהם אבל גם בסופו של דבר גם בשירות הצבאי ונגרר איתם שוב ושוב. עתרנו לבג"צ בעניין הזה, קדמן ואני, ביוזמתו של יצחק קדמן ועתירתנו התקבלה. אכן ניתנה הנחייה להשמיד ושלא לאגור את הנתונים בדבר קטינים שנזקקים לטיפול נפשי. אנחנו נדרשנו לנושא שוב בגלל הרפורמה בבריאות הנפש, שבסוגריים גדולים מאוד או קטנים מאוד אני אגיד שאני מתנגדת לה התנגדות עמוקה. אני חושבת שהיא צופנת בתוכה סיכונים רבים מאוד, אבל באופן נקודתי, כיוון שהסמכות עוברת לידי קופות החולים והיא כבר לא בידי מערך בריאות הנפש, שיש לו אתוס משל עצמו וידע מאוד עמוק בטיפול בפגוע נפש, במי שנזקקים לטיפול ובמי שנצרכים לטיפול מעת לעת – לכן בעצם כל ההישגים שלנו ירדו לטימיון. כרגע לקופות החולים אין מחויבות באותה שמירת חיסיון. לכן ביקשתי לזמן את הדיון הזה פשוט כדי לאלץ את המערכת לעמוד בתנאי הבסיסי הזה ושלמור על פרטיותם של הקטינים. ממש לא היינו רוצים להיות במצב שבו במסגרת התיק הרפואי שעובר מיד ליד ומספר על חבלה בברך, אפנדיציט ועוד כהנה וכהנה גם יהיה תיעוד לנצח נצחים של מצוקותיהם הנפשיות.