שלי במכתב ליועמ"ש: פיטורי אורית פרקש אינם חוקיים

6 באוגוסט, 2015

06/08/2015

כ"א באב התשע"ה

 

לכבוד:

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין

 

הנדון: פיטוריה של יו"ר רשות החשמל אורית פרקש-הכהן

 

אדוני היועץ המשפטי לממשלה,

 

אבקשך לבדוק את תקינות הדחתה של יו"ר רשות החשמל, עו"ד אורית פרקש-הכהן מתפקידה, ועמידת פיטורים אלה בסטנדרטים של מנהל תקין.

 

פרקש-הכהן מכהנת כיו"ר רשות החשמל מאז שנת 2011, המשך של שרות ציבורי מסור ומצטיין. קודם לכן שימשה, בין היתר, שמונה שנים כיועצת המשפטית של הרשות. היא נודעה במקצועיותה, בהיעדר הפניות שלה, בענייניותה, ובשיקול דעתה.

 

בשנתיים האחרונות עסקה, מטבע הדברים, בסוגיית הגז הטבעי, בשל ההשפעה הדרמטית שיש למבנה השוק על מחירי החשמל לצרכני הקצה בישראל, הן למשקי הבית והן לתעשייה.

פרקש-הכהן שמה לנגד עיניה, מתוקף תפקידה, את מחירי החשמל. רשות החשמל בהנהגתה בדקה ביסודיות את ההסדרים מול חברות הגז, את החוזים שנחתמו א,תן ואת השפעתם על מחירי החשמל. כך גם הוזמנה חוו"ד של אחד המומחים הנחשבים בעולם בתחום זה, סרג'יו אסקרי, אשר בדו"ח מקיף שהגיש הצביע על שורת כשלים חמורה. הוא אמד את העלות אשר תושת על הציבור בכמאה מליארד שקלים.

 

עצמאותה של פרקש-הכהן, תחת שתזכה אותה בשבחים – הובילה לדחיקתה אל מחוץ למעגל קבלת ההחלטות. היא הודרה, באופן תמוה ביותר, מ"צוות קנדל", ולא הוזמנה לקחת חלק בעבודת המטה הממשלתית בעניין מתווה הגז הטבעי, אף שמתוקף תפקידה וסמכויותיה הדבר מתבקש ואף מתחייב. ומשהגישה רשות החשמל חוות דעת מקצועית ומנומקת ובה ביקורת מפורטת על השלכותיו של המתווה על מחיר החשמל, הוסתרה חוות הדעת מעיני הציבור, ושלא כחוות דעת אחרות שהוגשו – כלל לא פורסמה באתר משרד האנרגיה, ואין עדות לכך, בלשון המעטה, שנלקחה בחשבון בעת עבודת המטה.

 

אציין כי בחודשים האחרונים, ובעיקר מאז שהממונה על ההגבלים העסקיים פרופ' דייויד גילה אולץ לפרוש משום שהתעקש למלא את תפקידו – פרקש-הכהן "הורידה פרופיל". בנימה אישית אומר כי בהופעותיה בועדות הכנסת, שעד אז היו אמנם קורקטיות ומתונות ברטוריקה אך ברורות וחדות בתוכנן – חל שינוי גדול. היא נמנעה מלהביע את הערכותיה המקצועיות, ומשנדרשה לעשות זאת ניכר כי היא עושה זאת בחשש.

ברקע השינוי היה האיום שלא הוסווה כי בשל התנהלותה, רשות החשמל, בפשטות, תיסגר. ואולם הורדת הפרופיל לא סייעה, ובטיוטת חוק ההסדרים, בעמ' 52, מוצא צו פירוק בפועל לרשות, ולא באלגנטיות יתירה. לפי טיוטת החוק, רשות החשמל תפורק, וסמכויותיה – המוחזקות בידי רגולטור עצמאי בכל מדינת OECD שנרצה להידמות אליה – יועברו לידיו של שר האנרגיה.

 

 אני מתנגדת באופן עמוק ויסודי למהלכים אלו, ואאבק בהם במסגרות המתאימות באמצעות הכלים העומדים לרשותי. ואולם אתמול חלה עליית מדרגה נוספת במסע הציד והרדיפה אחרי הרגולטורית שהתעקשה למלא את תפקידה, וחומרת הדברים מחייבת את התערבותך המיידית.

קבינט השרים החברתי-כלכלי, שמעמד החלטותיו כהחלטת ממשלה, קיבל את דרישתם של ראש הממשלה ושר האנרגיה למנות מחליף לפרקש-הכהן בתוך שבועיים, ללא מכרז. אותו מחליף יעמוד בראש "מנהל ההקמה" של רשות החשמל החדשה, ויכנס לתפקיד יו"ר הרשות במינוי רשמי החל מה-1 בינואר 2016.

לפי דווחים בתקשורת, משהעמידו גורמים שונים את ראש הממשלה על חומרת המעשה, השיב "הם יכולים לקפוץ לי". כייוון שלא שמעתי את הדברים במו אוזני, איני בטוחה כי הם נכונים, אך למרבה הצער הם משקפים היטב את רוח הדברים.

 

הדחתה של פרקש-הכהן היא מהלך חמור ומקומם, הדורש את מעורבותך ואת בדיקתך.

יו"ר רשות החשמל הינו תפקיד סטטוטורי, שהליך מינויו, תקופת כהונתו והליכי הדחתו מנויים כולם בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996. כהונתה של פרק-הכהן תגיע לסופה רק ב-2017; לממשלה אין כלל סמכות להדיחה ו/או למנות תחתיה מחליף אלא בהליך לפי ס' 40 לחוק, ולאחר שניתנה לה הזדמנות לערער על ההחלטה – כמפורט בחוק.

 

חמור מכך, הקמת הרשות החדשה מותנית בחקיקה בכנסת. חקיקה זו אפילו לא החלה, ואין כל בטחון שתעבור. כיצד ניתן למנות בתוך שבועיים יו"ר לגוף שטרם הוקם, וספק אם יקום בכלל? ועוד בלא מכרז, בהליך מינוי חפוז ותמוה?

יודגש כי ראש הממשלה ושר האנרגיה לא טענו כי נפל פגם כלשהו בהתנהלותה או בתפקודה של פרקש-הכהן. למרות רצונם העז לנטרל את השפעתה, הם נמנעו מלפתוח בהליך פיטורים רשמי, והעדיפו להרחיק אותה משולחן הדיונים, לנסות ולבצע שינוי מבני עמוק בהסדר הרגולטורי של משק החשמל, ואף להביא מחליף תחתיה. הסיבה לכך פשוטה: פרקש-הכהן היא רגולטורית מצויינת, שפעלה ללא רבב, מה שהופך את פיטוריה והדחתה למקוממים ופסולים פי כמה.

 

אבקש את התערבותך הדחופה ואת חוות דעתך בשאלת חוקיות החלטת הקבינט, תקינותה, ו/או עמידתה בסטנדרטים של מנהל תקין.

 

כאמור, מהלך זה מצטרף לדחיקתו של הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דייויד גילה, שנאלץ להתפטר לאחר שהובהר לו כי הממשלה תעקוף בצו השמור לעיתות חרום אותו ואת בית הדין להגבלים עסקיים, ותמנע בעדו מלהכריז על המונופול כמונופול.

 

מעבר לפגמים שמניתי כאן, דגל שחור מתנוסס מעל הדחה ברוטלית זו ההופכת לדפוס קבוע, בשל המסר המסוכן לרגולטורים. המסר פשוט: היו צייתנים, שתפו פעולה עם כל החלטה, או שתודחו בבושת פנים. נוצר מצב שבו רגולטורים מקצועיים, מומחים בתחומם, אשר נבחרו בקפידה ואין ספק לגבי כישוריהם ושיקוליהם העניינים, מורחקים ממעגלי קבלת ההחלטות ונענשים על כך שהעזו להביע דעה עצמאית. להתנהלות כזו מצד הממשלה יהיו השלכות חמורות על טיבו של השירות הציבורי, בטווח הארוך והקצר, ואבקשך לתת את הדעת גם בנושא זה.

 

בכבוד רב,

 

 

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

העתק:

יו"ר רשות החשמל, עו"ד אורית פרקש-הכהן;

ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו;

שר האנרגיה, ח"כ יובל שטייניץ;

מבקר המדינה, כב' השופט בדימוס יוסף שפירא;

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט.