שלי בועדת הפנים: "7,000 יהודי אתיופיה שנמצאים בגונדר ובאדיס אבבה כבר היו צריכים מזמן לעלות לישראל"

9 באוגוסט, 2015

שלי השתתפה בישיבה משותפת של ועדת הפנים והועדה לקליטת עלייה של הכנסת בנושא השלמת העלאת שארית יהודי אתיופיה, וקראה "להפסיק עוול מתמשך" ולהעלות במהירות את יהודי אתיופיה הממתינים בגונדר ובאדיס אבבה.

לצפייה בדבריה:

תוכן הדברים המלא:

אני מברכת את שני ראשי הועדות וגם את שופט בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר על עבודתו הנפלאה לטובת העניין הזה.
תראו, זה לא רק מאבק הומניטרי. זה לא רק מאבק להבאת שארית הפליטה. זה מאבק על פניה של מדינת ישראל כחברה שהאתוס של קליטת עלייה הוא אחד מאבני היסוד שלה ובלעדיו אין לנו קיום בכלל כמדינה. זה לא קשור לשום זהות פוליטית. זה מאבק לאומי של כולנו.
חוק השבות תמיד היה חוק מכיל, רחב, מחבק, גואל. בני המשפחות של מי שנמצאים כאן, ובכלל כל 7,000 היהודים שנמצאים בגונדר ובאדיס בעיקר, כבר היו צריכים מזמן מזמן לעלות לישראל. העובדה שהם לא נמצאים כאן היא כתם על החברה הישראלית כולה. זו לא רק בעיה אנושית, זה ממש כתם על החברה הישראלית.
אמר נכון חברי שצריך לקרוא לילד בשמו – מדובר במידה לא קטנה של גזענות, פשוט גזענות. כל הכללים שהונהגו על הקבוצה הזאת – בדיקה בציציות, ועדה מיוחדת, תנאים מיוחדים, כל אחד בנפרד ולא קבוצה – כל זה טיפול מיוחד ומעורר זעם מאוד גדול, ובצדק, בקבוצה ספציפית, בעיקר בשל צבעה. על המחלה הזאת, על מחלת הגזענות, אנחנו חייבים להתגבר.
צריך גם לומר, רוב מי שנמצאים עכשיו בגונדר ובאדיס ומחכים לגאולתם מקיימים אורח חיים יהודי הרבה יותר מאשר רבים מאיתנו. זו עובדה, אבל גם לא כך עדיין זכותם לעלות מכאן ולהיות חלק ממדינת ישראל, מעם ישראל, מהקהילה הישראלית.
אני חושבת שהעובדה ששניכם, שני יושבי הראש של הישיבה הזאת, באים ממפלגת השלטון הגדולה ורבת העוצמה – זו עובדה, התוצאות מדברות בעד עצמן – ולכן העובדה ששניכם יושבים כאן זה נותן לנו באמת סוג חדש, מנוף של תקווה. כך גם שר הפנים וכך גם רוב הממשלה. זאת הזדמנות נפלאה להביא סוף לעוול המתמשך הזה ופשוט להביא את כולם לישראל – בלי ועדות, בלי בדיקה בציציות ושהיו חלק מאיתנו.
תודה.