שלי מברכת בבלוג על החלטתו של שר האוצר על הורדת המע"מ: "מס רגרסיבי, אכזרי ולא צודק"

3 בספטמבר, 2015

שלי בבלוג: החלטת כחלון להוריד את המע"מ נכונה.
זה מס רגרסיבי, אכזרי ולא צודק. עניים משלמים אותו יותר מעשירים.
למה? כי כל ההכנסה של משפחה ענייה הולכת לצריכה, שעה שאצל אנשים מבוססים רק חלק מהכסף הוא לצריכה.
לכן השיעור היחסי מההכנסה של העני שממוסה (בעצם הכל) – הוא גבוה פי כמה וכמה מזה של העשיר, שרק על חלק קטן מההכנסה שלו הוא משלם מע"מ.
גם הפחתת מס חברות נכונה, בעיקר משום שאנחנו בפתחו של מיתון. היא נכונה משום שהיא מיועדת לעסקים ומפעלים רגילים, כאלה שמשלמים את מלוא המס, ומופלים קשות מול תאגידים גדולים שמשלמים מיסים מגוחכים.
הטרגדיה היא שגם את הדברים הטובים האלה נתניהו מתעקש להביא כעיסקת חבילה עם מתווה הגז ולהטביע אותם בתוך השגיאה הנוראה הזאת.
ההתעקשות שלו כעת, כשכל מגדל הנימוקים הכוזב למתווה קרס ממילא - מעוררת דאגה עמוקה באשר לשיקולים שמנחים אותו.
מבטיחה להמשיך ולהיאבק בכל דרך כדי למנוע את הנזק החמור שגורם נתניהו למדינה ולאזרחיה בסוגיית הגז.