שאילתה לשר התשתיות הלאומיות בנושא הפרת חוק הנפט

18 באוקטובר, 2015

שאילתה  ישירה

362. הפרת חוק הנפט

 

חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שאלה את שר\ה התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ביום כ"ז באב התשע"ה (12 באוגוסט 2015):

בתאריך 8.6.2015 נאם מנכ"ל אבנר ויו"ר דלק קידוחים, גדעון תדמור, בכנס הרצליה. במסגרת נאומו אמר תדמור כי "במקום לפתח את לווייתן, אנחנו (השותפים במאגר לוויתן) מקיימים במשך ששת החודשים האחרונים דיונים עם רגולטורים ופקידי ממשלה ומנסים להרכיב מפת דרכים חדשה שתאפשר את פיתוח לווייתן ואת כל תעשיית הגז הטבעי בישראל." (http://www.themarker.com/markets/1.2655414).
לפי חוק הנפט, תשי"ב-1952, סעיף 31: "בעל חזקה חייב להתחיל בקדיחת באר פיתוח תוך ששה חדשים מיום שניתן שטר החזקה, ולאחר מכן - לקבוע גבולותיו של שדה הנפט, לפתח את שטח החזקה, להפיק ממנו נפט, לחפש שווקים לנפט ולשווקו, והכל בשקידה הראויה".
שטר החזקה על המאגר ניתן לשותפות בתאריך 14.02.2014 (לפי שטר החזקה). לכן, לפי קביעת החוקף היה על השותפות להתחיל בקדיחת באר פיתוח בתאריך 14.08.2015, מועד שחלף.
במסגרת החוק נקבעה סנקציה להפרתו, בסעיף 51 א 1: " המנהל רשאי לבטל זכות נפט או זכות קדימה אם בעל זכות נפט או בעל זכות קדימה לא עשה אחת מאלה:  לא מילא אחר הוראה מן ההוראות של חוק זה, או של תקנה או צו לפיו".

רצוני לשאול:

  1. האם עיכוב הפיתוח נעשה תוך יידוע והסכמת משרדך?
  2. האם האמירה של תדמור מהווה הוכחה לעבירה מיודעת על החוק לפי סעיף 31? ואם כן, אז מדוע הסנקציה הקבועה בחוק לפי סעיף 51 אינה נאכפת?
  3. מדוע בעוד המדינה פועלת בצורה נמהרת בכדי לקדם את הסדר משק הגז, היא אינה אוכפת את החוק אשר יכול לקדם את משק זה?
  4. אילו צעדי אכיפה בכוונתך לנקוט בנידון?

לקריאת תשובתו המלאה של שר התשתיות הלאומיות לחצו כאן.