שלי בבלוג: "המאמץ על שכר הח"כים נשא פרי. רואים שלא צריך להתייאש?"

3 בנובמבר, 2015

שלי בבלוג: ההעלאה המבישה בשכר הח״כים. אתם רואים שלא צריך להתייאש? המאמץ והלחצים נשאו פרי, וגם התלוש שלי שפרסמתי עשה את שלו. הועדה הציבורית ממליצה מחדש, וגם ועדת הכנסת תדון מחדש.
נצטרך אתכם במשוכה האחרונה, בעת ההצבעה בועדה.
לא להעלאה מקוממת ותלושה מהמציאות בשכר הח״כים שעה שהשכר של כולם נשחק.
בהצלחה לנו ולילה טוב.