שלי במכתב לוועדת האיתור לבחירת הממונה על ההגבלים העסקיים בנוגע להליך האיתור

13 בנובמבר, 2015

 

11/11/2015

‏ כ"ט חשון תשע"ו

 

 

לכבוד:

יו"ר ועדת האיתור לבחירת הממונה על ההגבלים העסקיים מר עמית לנג

 

 

הנדון: הליך איתור הממונה על ההגבלים העסקיים

 

ליו"ר הועדה שלום,

 

בימים אלה אתם מגיעים אל קו הגמר בהליך איתור הממונה על ההגבלים העסקיים. אין לי שום ספק שכולנו מאוחדים בדעה כי עליו/עליה להיות האדם המוכשר/ת והראוי/ה ביותר.

ברור לא פחות כי מי שימלא את התפקיד הכה משמעותי לעתידו של המשק, יש הכרח ברור שלא יהיה נגוע בניגודי עניינים.

ברצוני לשאול מה עושה הועדה ואילו בדיקות היא מקיימת כדי לבדוק שכך הדבר.

 

מבלי להטיל דופי באיש, ברור וגלוי כי רוב המתמודדים על התפקיד מועסקים במשרדים אשר מטפלים ישירות בשווקים ריכוזיים במשק. סביר להניח כי לפחות מקצתם עסקו בתחומים אלה ישירות, ויש להם ידע-פנים רב בנושא, מעורבות גבוהה ואף קשרים הדוקים עם השחקנים בשווקים אלה.

 

במקרים מסוימים קיים חשש כי ניגוד העניינים והחשיפה הם ברמה המהווה חסם לטיפול ראוי בשווקים מסוימים אם וכאשר ימונו לתפקיד. בוודאי יש לבדוק האם הדבר לא יפגע בפעילותם השוטפת, והאם וכיצד ניתן לתת מענה הולם לסוגיית ניגודי העניינים, במידה שזו קיימת.

 

כידוע לכולנו, בישראל תחומים ריכוזיים רבים, המוחזקים בידי גוף אחד או מספר מועט של שחקנים, או לחילופין נדרשת בהם רגולציה. גז, סלולאר, אנרגיה, בנקים, מזון, תשתיות,  ביטוח, שוק ההון, ועוד ועוד.

 

יודגש שוב כי אין הכוונה להטיל דופי במאן דהוא. עם זאת יש צורך להאיר נקודה מדאיגה זו מבעוד מועד.

אבקש לדעת כיצד אתם מתמודדים עם סוגיות אלה והאם בדיקת נושאים אלה היא חלק מהליך המיון והאיתור.

 

בברכה,

 

ח"כ שלי יחימוביץ'

 

לתגובה - לחצו כאן