שלי לחברי הקואליציה בוועדת הכלכלה: "תקשיבו לדיון, אולי תשנו את דעתכם על מתווה הגז"

23 בנובמבר, 2015

שלי השתתפה בדיון הראשון בוועדת הכלכלה בראשות ח"כ איתן כבל במסגרת חובת ההיוועצות של שר הכלכלה וראש הממשלה נתניהו בוועדת הכלכלה בטרם יפעיל את סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים ויאשר את מתווה הגז. בפתח הישיבה אמרה דברים שבהם קראה לבירור הנסיבות הביטחוניות והמדיניות שמצדיקות לכאורה, לטענת ראש הממשלה, את אישור מתווה הגז. לצפייה בדבריה המלאים:

אדוני היו"ר,
בעצם נקודת המפגש היחידה הפרלמנטרית שבין מתווה הגז ובין הכנסת מתרחשת עכשיו. זאת הנקודה הראשונה המשמעותית שבה לחברי הכנסת יש סמכות כלשהי לדון בנושא. עד עכשיו זה נעשה במעקף, גם של הכנסת – כי ברגיל ההרכב של מתווה הגז הוא הרכב שאם היינו מתרגמים אותו לחקיקה היינו מקבלים חקיקה רב זרועית בחוקי יסוד ובחוקים רגילים שהייתה נדונה בכל הועדות. אז זה נעקף פעם אחת, ופעם שנייה זה נעקף במסגרת ההתנהלות הנורמטיבית של החוק להגבלים עסקיים. בהתנהלות נורמטיבית היה בא הממונה על ההגבלים העסקיים וממליץ או שלא ממליץ לבית הדין להגבלים עסקיים לדון בנושא, ובית הדין להגבלים עסקיים היה דן בנושא, ויש גופים שהיו יכולים להגיש ערעור במסגרת הדיון בבית הדין להגבלים עסקיים – כל זה לא קרה בגלל סעיף 52, שכוונתו בעצם לעקוף את כל המהלכים האלה מפאת סיבות ביטחוניות ומדיניות.
לכן הדיון בסעיף הזה היום הוא לא בבחינת פריווילגיה או משהו שאפשר להתפנן עליו, אלא מבחינת חובה בסיסית ואלמנטרית של הכנסת לדון באופן מאוד יסודי – מה הוביל למסקנה שהנסיבות המדיניות והביטחוניות גוברות על נסיבות כלכליות, חברתית, עסקיות וכן הלאה? והאם באמת יש משקל כל כך כבד לנסיבות המדיניות והביטחוניות כנגד כל הנסיבות האחרות, ומהן אותן נסיבות מדיניות וביטחוניות?
אני אגיד במאמר מוסגר שנחשפתי לחוות הגעת של המועצה לביטחון לאומי, גם לזו המסווגת וגם לזו הגלויה. אני אתייחס אל הגלויה, אבל אין רבותא גדולה בין זו המסווגת. הנושא המרכזי שעומד בבסיס השיקולים המדיניים, הביטחוניים והאסטרטגיים לכאורה הוא היחסים עם מצרים ותו לא. אנחנו צריכים לקבל תשובות מאוד טובות ויסודיות האם באמת סוגיית היחסים עם מצרים אכן מושפעת באופן כה מרחיק לכת, והאם יש בכוחה כדי לנצח את כל הנסיבות האחרות?
בשביל זה מתקיים הדיון הזה, ואני בטוחה שהוא יתנהל באופן ענייני וכהלכה. אני מציעה גם לכן (חברי הכנסת מהקואליציה) באמת להקשיב לכל הדוברים ומי יודע, אולי תשנו את דעתכם.